Prawo karne»

paragraf[1]

List żelazny

Styczeń 14th, 2013 at 03:01 pm
List żelazny jest to dokument, który pozwala oskarżonemu na pozostanie na wolności do momentu kiedy sąd wyda prawomocne orzeczenie i zakończy postępowanie. List żelazny...

Prawo cywilne»

hotel

Odpowiedzialność prowadzących hotele na gruncie Kodeksu Cywilnego.

Luty 4th, 2013 at 12:02 pm
Prowadzenie hotelu w Polsce budzi za sobą wiele obowiązków, również związanych z ponoszeniem odpowiedzialności za pewne zaniechania bądź czynności. I tak na gruncie...

Prawo podatkowe»

paragraf[1]

Szkodliwa konkurencja podatkowa

Luty 4th, 2013 at 12:02 pm
Co to jest szkodliwa konkurencja podatkowa? Są to działania różnych państw, mające na celu zachęcenie przedsiębiorców do lokowania swoich środków pieniężnych...

Prawo pracy»

zus

Świadczenie przedemerytalne

Styczeń 23rd, 2013 at 11:01 am
Od 1 stycznia 2013 roku weszła w życie ustawa podwyższająca wiek emerytalny. Czy ma ona wpływ na zasady ubiegania się o świadczenia przedemerytalne? Zupełnie nie....

Prawo administracyjne»

krs_dluznikow

Rejestr dłużników niewypłacalnych

Styczeń 16th, 2013 at 11:01 am
Rejestr dłużników niewypłacalnych wprowadziła ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym z 1997 roku. Celem rejestru jest wykazanie aktualnych informacji, które są ważne...