Zmiany w wydawaniu i w opłatach w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Zmiany w wydawaniu i w opłatach w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

18 maja 2012 r. weszła w życie zmiana rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia z dnia 30 kwietnia 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 499). Monitor odtąd będzie wydawany jedynie w postaci elektronicznej (autentyczność i jego integralność będzie zagwarantowana bezpiecznym podpisem elektronicznym. Monitor będzie udostępniany do wglądu na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości – www.ms.gov.pl, chyba bezpłatnie, choć rozporządzenie o tym milczy. Na plus należy pochwalić, że opłata za ogłoszenie w Monitorze pierwszego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego została zmniejszona z 500 do 100 zł.

więcej wpisów

Szukasz Pomocy Prawnej ?