Zmiana w regulaminie wewnętrznym urzędowania prokuratury i w przepisach sądowych z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego

Zmiana w regulaminie wewnętrznym urzędowania prokuratury i w przepisach sądowych z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego

Od 12 lutego 2013 r. obowiązuje nowelizacja rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury z dnia 16 stycznia 2013 r. (Dz.U. 2013, poz. 128) oraz nowelizacja rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych z dnia 16 stycznia 2013 r. (Dz.U. 2013, poz. 127). Nowelizacja powyższych rozporządzeń polega na dodaniu nowego rozdziału do rozporządzenia, regulującego kwestię zapobiegania konfliktom jurysdykcyjnym.

Zgodnie z nowelizacją wystąpienie sądu lub prokuratora do właściwego sądu lub innego organu państwa członkowskiego Unii Europejskiej z wnioskiem o udzielenie informacji o postępowaniu, które wszczęto w Rzeczypospolitej Polskiej i w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, co do tego samego czynu tej samej osoby, powinno zawierać wymienione w tym akcie elementy. Prokurator udziela odpowiedzi na wystąpienie sądu lub innego organu państwa członkowskiego Unii Europejskiej, która zawiera informacje, o których mowa w tym rozporządzeniu.

Łukasz Mizera – radca prawny

więcej wpisów

Szukasz Pomocy Prawnej ?