Zmiany w przepisach o opłatach za czynności pełnomocników profesjonalnych


14 lutego 2013 r. to data wejścia w życie zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu z dnia 23 stycznia 2013 r. (Dz.U. 2013, poz. 145) oraz zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu z dnia 23 stycznia 2013 r. (Dz.U. 2013, poz. 146). W obu aktach zmieniła się stawka minimalna w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone, a także wprowadzono stawkę minimalną w sprawie skargi wszczętej w postępowaniu dotyczącej zwłoki w postępowaniu sądowym lub egzekucyjnym.

Stawka minimalna w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone spadła z 360 zł na 60 zł, natomiast wprowadzono stawkę minimalną za prowadzenie sprawy w postępowaniu ze skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki w postępowaniu sądowym oraz do przeprowadzenia i zakończenia bez nieuzasadnionej zwłoki sprawy egzekucyjnej lub innej sprawy dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego – wynosi ona 120 zł.

Łukasz Mizera – radca prawny