Akademia medyczna uniwersytetem

25 sierpnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 czerwca 2012 r. o nadaniu Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu nazwy „Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu” (Dz.U. 2012, poz. 915). Tym samym akademia medyczna stała się od tego dnia uniwersytetem. Zmiana ma nie tylko charakter nazewniczy.

Dzięki tej zmianie uczelnia zyska znacznie większy prestiż. Skuteczniej będzie mogła starać się o dodatkowe fundusze czy o pozwolenie na otwarcie nowych kierunków.