Autor: admin

Szkodliwa konkurencja podatkowa

Co to jest szkodliwa konkurencja podatkowa? Są to działania różnych państw, mające na celu zachęcenie przedsiębiorców do lokowania swoich środków pieniężnych w tych krajach z uwagi na podatki. Państwa te umożliwiają obrót kapitałem pochodzenia zagranicznego, bez sprawdzania źródeł pochodzenia danego dochodu. Część środków lokowanych w państwach stosujących konkurencję podatkową może pochodzić z przestępstw, a opodatkowanie Read more…

Rodzaje amortyzacji podatkowej

Co to jest w zasadzie amortyzacja podatkowa? Amortyzacja podatkowa jest to rozłożenie kosztów wprowadzanych do majątku przedsiębiorstwa czy spółki w czasie. Amortyzacją można określić wszelkie czynności mające na celu rozłożenie obciążeń finansowych związanych z eksploatacją środków nabytych na użyteczność przedsiębiorstwa. Odpisy amortyzacyjne których się dokonuje dają możliwość gromadzenia środków finansowych. Ustawa o rachunkowości szczegółowo reguluje Read more…

Odpowiedzialność prowadzących hotele na gruncie Kodeksu Cywilnego.

Prowadzenie hotelu w Polsce budzi za sobą wiele obowiązków, również związanych z ponoszeniem odpowiedzialności za pewne zaniechania bądź czynności. I tak na gruncie kodeksu cywilnego wyodrębniono umowę hotelową, która została uregulowana w artykułach od 846 do 852. Umowa ta jest umową nienazwaną, mieszaną, gdyż zawiera w sobie elementy innych umów z kodeksu cywilnego (m.in. umowę Read more…

Co reguluje ustawa o nasiennictwie ?

W grudniu 2012 roku prezydent RP podpisał ustawę o nasiennictwie. Co nowego wprowadziła ta ustawa i dlaczego budzi ona tyle emocji? Ustawa ta stała się punktem sporów pomiędzy rolnikami, a obrońcami naturalnych sposobów hodowli oraz pomiędzy opozycją a rządem, politycy podczas głosowań nad naradą podnosili, że Polska powinna być krajem wolnym od upraw roślin modyfikowanych Read more…

Zwrot opłaty skarbowej

Opłacie skarbowej podlegają dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub wniosku bądź też wydanie koncesji czy też zaświadczenia. Obowiązek podatkowy w tym zakresie powstaje w momencie dokonywania czynności, jednakże w praktyce często jest tak, że mimo dokonanej opłaty skarbowej za czynność urzędową (przykładowo gdy potrzebujemy zaświadczenia), danego zaświadczenia nie otrzymamy. Czy wówczas przysługuje nam zwrot Read more…

Zmiany w wieku emerytalnym od 1 stycznia 2013 r.

Od 1 stycznia 2013 roku rozpoczęła się reforma wieku emerytalnego poprzez wejście w życie ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 6 czerwca 2012 r. poz. 637), która w założeniu ma wydłużyć wiek przejścia na emeryturę u Read more…

Pojęcie magazynu konsygnacyjnego z ustawy o VAT

Według ustawy o podatku od towarów i usług zwanej ustawą o VAT pod pojęciem magazyn konsygnacyjny, rozumie się wyodrębnione u podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT miejsce przechowywania na terytorium kraju towarów należących do podatnika. Towary te są następnie przemieszczane przez niego lub na jego rzecz. Innymi słowy składy konsygnacyjne, są  to magazyny z których towary Read more…

Nowe prawo pocztowe i zmiany przez ten akt wprowadzone.

Od dnia 01 stycznia 2013 r. obowiązuje nowa Ustawa prawo pocztowe, której zadaniem jest wprowadzenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2008/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Chodzi tutaj o całkowite urzeczywistnienie rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty. Powyższa ustawa liberalizuje polski rynek pocztowy. Nowa ustawa zakończyła monopol Poczty Polskiej na dostarczanie przesyłek listowych, ważących mniej niż 50 Read more…

Kiedy trzeba składać pozew na urzędowym formularzu ?

Obowiązek złożenia w niektórych sprawach pozwu na formularzu wynika wprost z przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Wniesienie pozwu na formularzu jest obligatoryjne, jeżeli sprawę rozpoznaje się w postępowaniu uproszczonym. Sytuacja taka ma miejsce w kilku przypadkach. Dotyczy okoliczności w których wymóg formularza wynika z wartości przedmiotu sporu. Sprawa jest rozpoznawana w postępowaniu uproszczonym, jeżeli  roszczenie wynika Read more…

Zmowa cenowa

Zmowa cenowa regulowana jest Ustawą o Ochronie Konkurencji i Konsumentów. Ustawa ta, określa sposoby ochrony konkurencji oraz warunki rozwoju konkurencji. Dodatkowo w ustawie zostały zawarte tryby i procedury mające na celu przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom m.in. zmowie cenowej przedsiębiorców. Przepisy regulują dwie kategorie czynów zakazanych: wykorzystywanie pozycji dominującej na rynku ( w sytuacji narzucania przez podmiot Read more…