Autor: Agata

Niedozwolone klauzule w umowach deweloperskich

Boom, jaki wystąpił w ostatnich latach na rynku nieruchomości, pośrednio przyczynił się do nadużyć ze strony deweloperów. Deweloperów nieuczciwych, którzy kosztem klienta chcą sie wzbogacić kosztem, czy to jakości mieszkania, czy kieszeni samego klienta. Deweloperzy, zawierając umowy ze swoimi klientami, posługują się gotowymi wzorcami. Nie byłoby w tym nic  złego, gdyby nie to, że często Read more…

Brak możliwości wyboru etyki narusza prawo

Od września 2009 roku zajęcia z etyki są obowiązkowe. Jednakże uczniom, którzy wybrali etykę jest zdecydowanie trudniej niż ich kolegom, którzy chodzą na religię. Dlaczego? Ponieważ z reguły muszą zostawać po lekcjach albo chodzić na zajęcia do innej szkoły. W rzeczywistości nałożony na szkoły obowiązek organizowania lekcji religii dla uczniów należących do innych kościołów i Read more…

Separacja małżeńska

Separacja polega na tak zwanym rozdzieleniu małżonków od stołu i łoża. Jest to sposób rozwiązania wspólnoty małżeńskiej, jednak bez prawa wstępowania przez małżonków w nowy związek małżeński. Według prawa polskiego przesłanką separacji jest zupełny rozkład pożycia małżonków (lecz nie jednocześnie trwały, albowiem jest to przesłanką orzeczenia rozwodu). W polskim kodeksie rodzinnym i opiekuńczym normy dotyczące Read more…

Kuratela sądowa

Kuratela to inaczej instytucja zbliżona do opieki. Kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu w środowisku osób, których dotyczy postępowanie sądowe, a także na terenie zakładów i placówek ich pobytu, w szczególności na terenie zakładów karnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz leczniczo-rehabilitacyjnych. Kuratela spełnia również Read more…

Rodzaje testamentów

Prawo polskie wyróżnia dwie kategorie testamentów: testamenty zwykłe i testamenty szczególne. Testamenty zwykłe mogą być sporządzone przez każdą osobę mająca zdolność testowania w dowolnie wybranej chwili i jeżeli nie zostaną odwołane przez testatora, określają porządek dziedziczenia niezależnie od tego ile czasu upłyneło pomiędzy sporządzeniem testamentu a otwarciem spadku. Testamenty zwykłe to: 1.testament holograficzny (własnoręczny) – Read more…

Dziedziczenie na mocy testamentu

Dziedziczenie nie musi się wiązać jednak z postępowaniem sądowym. O wiele lepiej i łatwiej jest rozwiązać całą sprawę na podstawie testamentu. Testament jest jedyną i wyłączną formą rozporządzenia majątkiem osoby fizycznej na wypadek jej śmierci. Z uwagi na jej doniosłość prawo wymaga zachowanie, określonych w kodeksie cywilnym, form testamentu dając jednocześnie osobie sporządzającej testament (testatorowi/spadkodawcy) Read more…

Dziedziczenie ustawowe

Podstawowe dwie zasady rządzące dziedziczeniem to dziedziczenie z mocy ustawy i z mocy testamentu. Zasadą naczelną jest, że każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych może rozporządzić swoim majątkiem na wypadek śmierci (czyli może spisać testament). Jeżeli tego nie uczyni dochodzi do dziedziczenia z ustawy. Trzeba jednak podkreślić, że warunkiem koniecznym do dziedziczenia Read more…

Czym zajmuje się prawo spadkowe?

Opisując poszczególne instytucje prawne dotyczące rodziny nie sposób pominąć prawa spadkowego, które odgrywa bardzo istotną rolę w życiu wszystkich obywateli naszego kraju. Przepisy dotyczące spadków nie znajdują się w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym (choć regulują kwestię związane z pokrewieństwem). Prawo spadkowe jest gałęzią prawa cywilnego, stąd też tradycyjnie wszelkie kwestie dotyczące dziedziczenia i testamentów są Read more…