Autor: Aleksandra

Wykroczenia skarbowe.

Wykroczeniami skarbowymi są czyny zabronione przez k.k.s. pod groźbą kary grzywny, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej (np. podatku) albo wartość przedmiotu czynu (np. wartość przemyconego towaru) nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia (w roku 2007: 5 x 936 zł = 4680 zł). Wykroczenie skarbowe należy odróżnić od przestępstwa skarbowego. Przestępstwo tego Read more…

Prawa pacjenta.

Pacjent to osoba, która korzysta ze świadczeń opieki zdrowotnej, niezależnie od tego jaki jest jego stan zdrowia. W Polsce, aktem prawnym regulującym prawa pacjenta jest ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. Nr 52 poz. 17 z 2009 z dnia 31 marca 2009 r.) Ustawa stanowi, Read more…

Dopalacze wciąż legalne.

Mimo iż lista zabronionych substancji psychotropowych zawartych w dopalaczach sukcesywnie się wydłuża, wciąż są one dozwolone! Dopalacze jest to potoczna nazwa różnego rodzaju środków psychoaktywnych, nieobjętych kontrolą prawną. Przyjmowanie ich wywołuje efekt zbliżony do stanu wywołanego przyjęciem zdelegalizowanych narkotyków. Dlaczego mimo wszystko dopalacze wciąż są legalne? Istnieją przesłanki  przemawiające za tym, iż substancje te są Read more…

Odszkodowanie za odwołany lot.

Zazwyczaj podróż planujemy z dużym wyprzedzeniem, jednak może się zdarzyć, że na lotnisku dowiemy się, iż nasz lot został odwołany. Warto wiedzieć, jakie są prawa pasażera linii lotniczych. W momencie, gdy określony lot został odwołany, na przewoźniku spoczywa obowiązek udzielenia pasażerom informacji o innych możliwościach podróży we wskazanym kierunku. Ponadto, pasażer powinien mieć zapewnioną opiekę Read more…

Kary za nieprzestrzeganie porządku komunikacji państwowej.

Przestrzeganie porządku komunikacji państwowej obowiązuje zarówno pieszych, rowerzystów jak i właścicieli pojazdów mechanicznych. Za wykroczenia zagrażające porządkowi komunikacji publicznej, grożą dotkliwe kary. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż nawet wieczorny spacer w ciemnym stroju może skutkować otrzymaniem mandatu! Według art. 84: Kto wbrew obowiązkowi nie oznacza w sposób odpowiadający wymaganiom i łatwo dostrzegalny, zarówno w Read more…

Kary za wprowadzanie instytucji państwowych w błąd.

Wykroczenie to czyn społecznie szkodliwy, zagrożony karą aresztu, ograniczenia wolności, grzywny w wysokości do 5.000 złotych lub nagany.  Aktem prawnym regulującym kwestię  wykroczeń jest Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Szczególnym rodzajem wykroczeń są wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym. Zdarzenia noszące miano wykroczeń, skierowanych przeciwko organom publicznym to przede wszystkim: działania polegające Read more…

Odszkodowanie za użytkowanie produktów zagrażających.

Nierzadko w związku z użytkowaniem określonego wyrobu, konsument ponosi szkodę, a nawet uszczerbek na zdrowiu. Ma on wówczas prawo zażądać odszkodowania od producenta – wytwórcy zagrażającego produktu. Aktem prawnym, regulującym kwestię bezpieczeństwa produktów jest Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. 2003 Nr 229, poz. 2275). Mianem produktu, ustawodawca Read more…

Podstawy reklamacji wadliwie wykonanej usługi.

Usługa to termin odnoszący się do działań podejmowanych w celu zarobkowym, polegających na zaspokojeniu określonych potrzeb konsumenta. Usługi obejmują czynności zarówno materialne (takie jak: handel, naprawy, hotelarstwo, transport, czy działalność komunalną), jak i niematerialne (edukacja, ochrona zdrowia, działalność związana z kulturą i rekreacją). Podobnie jak w przypadku nabycia wadliwego towaru, konsument może spotkać się z Read more…

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne.

Mimo iż większość Polaków objęta jest obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, może się zdarzyć, że z jakiegoś powodu, określone ubezpieczenie nam nie przysługuje. W takiej sytuacji warto ubiegać się o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Jakie okoliczności są zasadne do takich działań.? Art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Read more…

Jak złożyć skargę na nieuczciwe biuro podróży?

Zachęcające plakaty na witrynach agencji turystycznych, kolorowe ulotki, czy pieczołowicie przedstawiane przez sympatycznego pracownika biura oferty wycieczek, zazwyczaj nie wzbudzają podejrzeń konsumenta. Problem zaczyna się, gdy będąc na urlopie zauważymy, że organizacja naszej wycieczki, wcale nie wygląda tak różowo jak zostało to przedstawione w biurze podróży. Jak dochodzić swoich praw, jeśli obiecane przez biuro atrakcje Read more…