Autor: Aneta

Młodzież na polskim rynku pracy.

Problematyka zatrudniania osób między 15 a 18 rokiem życia wciąż jest w polskim prawie skomplikowana i pełna sprzeczności. Na gruncie konstytucji stałe zatrudnianie dzieci do lat 16 jest zakazane. Kodeks pracy tworzy pojęcie pracownika młodocianego, czyli takiego który ukończył 15 rok życia, ale nie ukończył 18 roku życia. Według Kodeksu pracy można zatrudnić młodocianego przy Read more…

Wpis do KRS w Internecie rozszerzony o e-mail i adres strony internetowej.

Wydruk z internetowej bazy Krajowego Rejestru Sądowego będzie miał moc dokumentu urzędowego. Dane przedsiębiorców będzie można sprawdzać bezpłatnie za pośrednictwem Internetu. Przedsiębiorca będzie mógł zamieścić w Krajowym Rejestrze Sądowym adres strony internetowej oraz poczty elektronicznej, a jego kontrahent nie wychodząc z domu, otrzyma dostęp do wszystkich danych zawartych w rejestrze – takie ułatwienia dla firm Read more…

Dowód osobisty jako zastaw działaniem niezgodnym z prawem.

Często zdarza się, że na przykład podczas wypożyczania roweru wodnego czy leżaka w zastaw brany jest od nas dowód. Jest to jednak działanie bezprawne! W art. 33 Ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych z 10 kwietnia 1974 r. jest wyraźny zapis, że „dowodu osobistego nie wolno zatrzymywać z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie”. A Read more…

Kary za zachowania nieekologiczne.

Zakres wykroczeń zostanie rozszerzony. Inspekcja Ochrony Środowiska będzie wydawała mandaty za zachowania nieekologiczne. Trzeciego sierpnia bieżącego roku zostało wydane odpowiednie rozporządzenie prezesa Rady Ministrów. Będą wystawiane mandaty za wyrzucenie baterii czy akumulatora do śmietnika – wynika z nowelizacji rozporządzenia w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Kary Read more…

Reprezentacja spółki cywilnej.

Mimo że spółka cywilna nie posiada podmiotowości prawnej, możemy mówić o jej reprezentacji. W odróżnieniu od prowadzenia spraw spółki, które polega na podejmowaniu działań w wewnętrznej sferze spółki, reprezentacja oznacza działalność na zewnątrz spółki– wobec osób trzecich. Reprezentacja może oznaczać zawarcie umowy, wytoczenie powództwa, złożenie oferty. W przypadku spółki cywilnej reprezentacja to działanie w imieniu Read more…

Chuligańskie wybryki…

Wykroczenia o charakterze chuligańskim polegają na umyślnym godzeniu w porządek lub spokój publiczny albo umyślnym niszczeniu lub uszkadzaniu mienia. Takie wykroczenie ma miejsce, jeżeli sprawca działa publicznie oraz w rozumieniu powszechnym bez powodu lub z oczywiście błahego powodu, okazując przez to rażące lekceważenie podstawowych zasad porządku prawnego. Ustawodawca zdecydował się wyróżnić spośród innych czynów, czyn Read more…

Wypowiedzenie pracy a osiągnięcie wieku emerytalnego.

Zwolnienie z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego nie jest dyskryminacją Zdarza się, że pracodawcy po osiągnięciu przez pracowników wieku emerytalnego i nabyciu przez nich prawa do emerytury dają im wypowiedzenie. Czy rzeczywiście ukończenie przez mężczyznę 65, a kobietę 60 lat może być przyczyną wypowiedzenia? Szczególna ochrona pracownika ze względu na wiek została przewidziana w art. 39 Read more…

Zakłócenie ciszy nocnej wykroczeniem – kara

Cisza nocna obowiązuje od 22 do 6 rano. Jest to czas, w którym każdemu przysługuje prawo do odpoczynku. Zakłócanie ciszy nocnej jest wykroczeniem, za które grozi pociągnięcie do odpowiedzialności karnej. Wszystko zależy od tego, jak często naszemu sąsiadowi zdarza się zakłócać nasz nocny odpoczynek. Jeżeli sytuacja ta jest jednorazowa wówczas najprostszą metodą jest złożenie wizyty Read more…

Rozporządzenia- najważniejszymi aktami prawnymi w UE.

Rozporządzenie w Unii Europejskiej stanowi najważniejszy akt prawny o najszerszym zasięgu. Do wydawania rozporządzeń upoważnione są dwa organy: Rada Unii Europejskiej i Komisja Europejska. Podstawą prawną mocy prawnej rozporządzeń jest art. 249 (dawny artykuł 189) i art. 110 (dawny artykuł 108a) ust. 2. Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Traktat Amsterdamski, Traktat Rzymski). Zgodnie z art. 249 Read more…

Kolejne usprawnienie elektroniczne- księgi wieczyste on- line już dostępne.

Kupujący działkę może już bez wychodzenia z domu sprawdzić, czy nieruchomość jest obciążona hipoteką. Wystarczy, że będzie znał numer prowadzonej dla niej księgi wieczystej. Ministerstwo Sprawiedliwości otworzyło wczoraj bezpłatny dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych on-line. Nie jest konieczne dysponowanie podpisem elektronicznym. Księgi wieczyste on- line to całkiem nowe rozwiązanie w Polsce. Do księgi wieczystej można Read more…