Autor: Angelika

Gdy rozważasz nad separacją bądź rozwodem

Między rozwodem a separacją istnieją zasadnicze różnice, tak w przyczynach, jak i skutkach prawnych orzeczenia sądu. W wielu krajach separacja uznawana jest powszechnie jako etap przejściowy między małżeństwem a rozwodem, i jest to warunek konieczny, by uzyskać unieważnienie małżeństwa (w przypadku braku poprawy sytuacji lub niezmienności zdania małżonków). Polskie prawo nie stawia takiego wymogu. Separacja Read more…

Jak prawidłowo dokonać podziału majątku i ubiegać się o część spadku?

W czerwcu 2009 roku nastąpiła przełomowa zmiana w prawie spadkowym, zmieniająca stawki procentowe udziału w spadku poszczególnych krewnych, jak i rozszerzająca grono osób, które mogą się powoływać na ustawę o przyznaniu części majątku po zmarłym bliskim. Gdy testament nie został sporządzony, następuje postępowanie ustawowe – proste i dalsze, a przypadku braku rezultatów tego drugiego wartość Read more…