Autor: Monika

Umowy między studentem a uczelnią

Już za 2 miesiące zacznie się kolejny rok akademicki. 1 października wchodzi w życie przepis, że student i uczelnia muszą zawrzeć umowę w formie pisemnej, która określać będzie warunki odpłatności za studia lub usługi edukacyjne. Obowiązek ten wprowadza nowelizacja ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. Do tej pory, takie umowy uczelnie zawierały tylko ze studentami Read more…

Zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych

Zmiany projektu spółek handlowych dokonywane są w celu wdrożenia dyrektywy unijnej. W przypadku łączenia przedsiębiorstw, biurokracja ma być uproszczona. Pracowali nad nim najlepsi w Polsce prawnicy, którzy zasiadają w Komisji Kodyfikacji Prawa Cywilnego, m.in. Prof. Tadeusz Ereciński, Zbigniew Radwański, Stanisław Sołtyński, Feliks Zedler, Maksymilian Pazdan, Jacek Kołaczyński, Jerzy Pisuliński, a także sędziowie – Jacek Gudowski, Read more…

Wraca eksmisja na bruk

17 listopada 2011 roku wchodzi w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego, skutkiem którego, wraca eksmisja na bruk. Osobom, które zalegają z opłatami czynszu, grozi wyrzucenie z mieszkań, bez możliwości otrzymania lokalu zastępczego. Decyzja TK to uchylenie się od przepisów, które zakazują wyrzucania ludzi na bruk. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich jest zszokowane –  Sejm miał 12 miesięcy Read more…

Zatrudnianie więźniów

3 lutego bieżącego roku została uchwalona nowelizacja do ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności. Właściciel firmy, która zatrudnia więźniów, otrzyma rekompensatę, która stanowi 20 % ich wynagrodzenia. Taka nowelizacja stwarza możliwości, które sprzyjają zatrudnianiu więźniów. Krzysztof Kwiatkowski, minister sprawiedliwości, zaznacza, że zmiana przepisów ma zagwarantować uzyskanie przez osoby skazane, przynajmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Z Read more…

Postępowanie w sprawach z zakresu kontaktów z dzieckiem

W roku 2010 zmieniły się przepisy, które mają regulować zasady wykonywania orzeczeń sądowych. Sprawa tyczy się kontaktu z dzieckiem w sytuacji, kiedy opiekunowie nie potrafią się porozumieć. Wszystkie zmiany zostały umieszczone w Kodeksie Cywilnym, dzięki czemu postępowanie sądowe stało się postępowaniem opiekuńczym, ( nie jak do tej pory egzekucyjnym). Przyczyniło się to do uproszczenia i Read more…

Nowa ustawa powodziowa

Powodzie i huragany nawiedzają nasz kraj coraz częściej. Każde parę dni deszczu wzbudza obawę, że poziom wód w rzekach wzrośnie za bardzo i skończy się to kolejnymi powodziami. Ubiegły rok był tragiczny dla Krakowa, Sandomierza, Wilkowa, Świniar i wielu innych miast Polski. Wiele rodzin straciło swoje dobytki, na które pracowali całe życie. Co prawda, doczekali Read more…

Zwolnienia z podatku od spadku i darowizn dla najbliższych

Podatek jest to świadczenie pieniężne na rzecz państwa lub samorządu o charakterze przymusowym i powszechnym. Jest ono bezzwrotne i nieodpłatne, pobierane na podstawie przepisów prawnych. Określają one warunki, wysokość oraz terminy płatności tych należności. Wyróżnia się następujące cechy podatku. Pieniężny charakter świadczeń podatkowych wiąże się z jego skalą i poborem w jednostkach pieniężnych danego kraju. Read more…

Zwolnienia od podatku

Podatek dochodowy od osób fizycznych (z ang. PIT – Personal Income Tax) – podatek bezpośredni, który obejmuje dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne. W Polsce podatek dochodowy od osób fizycznych reguluje ustawa z dnia 26 lipiec 1991, Konstytucja RP, wiele ustaw, umów międzynarodowych i rozporządzeń wykonawczych ratyfikowanych przez Polskę. Do przedmiotowego zakresu podatku od dochodów osób Read more…

Cieżarówki na lokalnych drogach

Do 1 lipca 2011 r. TIR – y po polskich drogach poruszały się za darmo, i to nie zależnie czy to była droga ekspresowa, autostrada czy lokalna (wyjątek stanowiły płatne autostrady). Na początku miesiąca winiety, które stanowiły uprawnienie dla kierowców samochodów ciężarowych do bezpłatnych przejazdów, zostały zastąpione elektronicznym poborem opłat e – myto. Ciężarówki o Read more…

Podatek od czynności cywilno – prawnych

PCC to podatek od czynności cywilnoprawnych,  regulowany ustawą z dnia 9 września 2000 roku „o podatku od czynności cywilnoprawnych.” Podatkowi podlegają czynności cywilnoprawne, wymienione wyraźnie w ustawie. Zgłoszenie czynności cywilnoprawnej do opodatkowania to potoczne zarejestrowanie umowy w urzędzie skarbowym. Ustawa określa czynności cywilnoprawne, które mają zostać opodatkowane PCC. Opodatkowaniu podlegają zwłaszcza umowy, jak i aneksy Read more…