Budynek a obiekt budowlany

Ustawa prawo budowlane szczegółowo definiuje co należy rozumieć przez obiekt budowlany, budynek, budowlę i obiekt małej architektury. Rozumienie tych pojęć jest pomocne dla osób podejmujących budowę – przede wszystkim w ustaleniu jakich formalności należy dopełnić. Co to jest obiekt budowlany? Co to jest budynek? Czym różni sie obiekt budowlany od budynku? Co to jest obiekt małej architektury? Co to jest tymczasowy obiekt budowlany? Jakie prace są już robotami budowlanymi w rozumieniu przepisów prawa budowlanego?