Ignorantia iuris nocet

Baza Wiedzy

Oświadczenie lustracyjne

Obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego, które dotyczy pracy bądź służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w czasie od dnia 22 lipca 1944 r.

więcej »

Platforma ePUAP

ePUAP czyli elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej jest ogólnopolską platformą teleinformatyczną, która wykorzystywana jest do komunikacji obywateli z jednostkami administracji publicznej w jednolity sposób. Daje

więcej »

Skarga na funkcjonariusza publicznego

Zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej każdy ma prawo składania petycji, skarg i wniosków do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego, organów samorządowych jednostek organizacyjnych oraz

więcej »

Funkcje Najwyższej Izby Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli jest naczelnym, kolegialnym organem kontroli państwowej. Izbą kieruje Prezes Najwyższej Izby Kontroli, którym do 22 sierpnia 2013 jest Jacek Jezierski. Prezes, wiceprezesi,

więcej »