Wpisy z ‘gospodarka nieruchomościami’

Wynajem zgody z prawem

Podejmując decyzję o wynajmie mieszkania należy najpierw zapoznać się z przepisami prawnymi związanymi z tą kwestią. Może to pozwolić  na uniknięcie problemów związanych z niefrasobliwymi lokatorami.

Kolejne usprawnienie elektroniczne- księgi wieczyste on- line już dostępne.

Kupujący działkę może już bez wychodzenia z domu sprawdzić, czy nieruchomość jest obciążona hipoteką. Wystarczy, że będzie znał numer prowadzonej dla niej księgi wieczystej. Ministerstwo Sprawiedliwości otworzyło wczoraj bezpłatny dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych on-line. Nie jest konieczne dysponowanie podpisem elektronicznym.

Prawa i obowiązki właściciela lokalu.

Art. 46. § 1 Kodeksu cywilnego stanowi iż: Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własność. Lokal, z kolei, to wydzielona część określonego budynku, przeznaczona zazwyczaj na cele mieszkaniowe. Wszelkie zagadnienia […]

Nieruchomości publiczne zbywane w drodze bezprzetargowej i przetargu

W art. 37 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (ugn) wymienione są przypadki, kiedy nieruchomości zbywane są w trybie bezprzetargowym: 2. Nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli: 1) jest zbywana na rzecz osoby, której przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, stosownie do art. 34;  2) zbycie następuje między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego oraz między tymi […]

Sprzedaż i oddawanie w użytkowanie publiczne nieruchomości państwowych i komunalnych

Zarówno sprzedaż, jak i oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości publicznej odbywa się w formie cywilistycznej, tj. w drodze umowy notarialnej, przy czym dla ustanowienia użytkowania wieczystego oprócz umowy wymagany jest konstytutywny wpis w księdze wieczystej.  Zasadą jest, że nieruchomości państwowej i komunalne sprzedawane są lub oddawane w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu. Od tej zasady […]

Historia regulacji prawnych w zakresie gospodarki nieruchomościami 1989 – 2009

4) od 1.02.1989 r. obowiązywać zaczęła kolejna nowelizacja kodeksu cywilnego (kc) – w jej ramach zmieniono brzmienie ówczesnego art. 128 kc, który wcześniej mówił, że własność państwowa przysługuje Państwu, a jednostki państwowe tylko nieruchomościami władają. Nowa wersja art. 128 kc mówiła, że własność państwowa przysługuje Państwu oraz państwowym osobom prawnym. Zatem podmiotami własności państwowej były również państwowe […]

Historia regulacji prawnych w zakresie gospodarki nieruchomościami 1945-1989

W momencie powstania PRL pojawiła się w ogromnym rozmiarze własność państwowa, która przed wojną miała raczej marginalne znaczenie, po 1945 r. zaczęła dominować. Państwo polskie przyjęło zasadę, że Skarb Państwa nie wyzbywa się własności nieruchomości, państwowa własność państwowa jest niepodzielna, nie ma sprzedaży, darowizny, nie ma oddawania nieruchomości w właścicielskie formy władania. Niemniej jednak ktoś […]

Formy gospodarowania nieruchomościami publicznymi

Formami gospodarowanie nieruchomościami publicznymi są wszelkie formy znane prawu cywilnemu, a więc: sprzedaż, użytkowanie wieczyste, dzierżawa, najem, użyczenie. W tej wyliczance brakuje jedynie darowizny – nieruchomości państwowej i komunalne mogą być przedmiotem darowizny, ale z pewnym ograniczeniem i na określonych warunkach: 1) pomiędzy Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego lub pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, 2) darowizna może […]

Moda na Penthause’y

Penthouse to z reguły luksusowy apartament o powierzchni przekraczającej 100 m². Apartamentowiec posiada duży taras, który znajduje się na najwyższym piętrze budynku zlokalizowanego w ekskluzywnej okolicy.

Przedmiot ustawy o gospodarce nieruchomościami

Ustawa o gospodarce nieruchomościami dotyczy wszystkich nieruchomości państwowych z wyjątkiem: 1)      nieruchomości leśnych – gospodarowanie tymi nieruchomości podlega ustawie o lasach,