Wpisy z ‘postępowanie sądowoadministracyjne’

Przedmiot postępowania sądowoadministracyjnego

Postępowanie sądowoadministracyjne to postępowanie przed sądami administracyjnymi, którego przedmiotem jest sprawa sądowoadministracyjna, więc jest to postępowanie w sprawach z zakresu kontroli działalności administracji publicznej oraz w innych sprawach, do których stosuje się przepisy ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z mocy przepisów szczególnych. Przedmiotem postępowania sądowoadministracyjnego jest sprawa sądowoadministracyjna, czyli sprawa z zakresu kontroli (to […]

Podstawy prawne i historia postępowania sądowoadministracyjnego w Polsce

Podstawy prawne

Akty prawa miejscowego jako przedmiot skargi do sądu administracyjnego

W ustawie nie ma dookreślenia podmiotowego jak i przedmiotowego aktów prawa miejscowego, nie ma więc znaczenia czy to akty organów jednostek samorządu terytorialnego czy terenowych organów administracji rządowej zespolonej jak i niezespolonej. Od strony podmiotowej to nawiązanie do art. 94 Konstytucji, który też posługuje się ogólnym pojęciem organów samorządu terytorialnego i organów administracji rządowej. W zakresie […]

Skargi na akty generalne w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Na wstępie wskazać należy na wątpliwości co do wymienionej kategorii: do aktu nadzoru jako przedmiotu skargi do sądu – czy to rzeczywiście akt generalny czy może indywidualny?

Pisemne interpretacje w sprawach podatkowych jako przedmiot skargi do sądu administracyjnego

Przedmiotem skargi do sądu administracyjnego są od 1 lipca 2007 r. pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnej sprawie (art. 3 § 2 pkt 4a ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Trudny do zdefiniowania jest charakter takich interpretacji, nie jest to bowiem akt władczy, ponieważ podatnik nie musi się zastosować do takiej interpretacji, […]

Inne akty lub czynności jako przedmiot skargi do sądu administracyjnego

W 1995 r. dodano w art. 16 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym przepis, którego celem było rozszerzenie kontroli administracyjnej na inne akty, inne czynności niż decyzje administracyjne i postanowienia, a które są aktami i czynnościami z zakresu administracji publicznej. Pojawiają się bowiem takie zachowania, które nie są decyzjami i postanowieniami, a które mają wpływ na […]

Opieszałość polskich urzędów.

Czy polskie urzędy są przyjazne petentom? Z badań wynika, iż aż połowa Polaków uważa, iż polskie urzędy działają niesprawnie, niekiedy na niekorzyść klientów. Z doświadczeń ankietowanych firm wynika, iż identyczna sprawa urzędowa może w zależności od miejsca różnie rozpatrywana. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest często nastawienie samych urzędników do petentów. Ponadto jak się okazuje urzędnicy […]

Postanowienia jako przedmiot skargi do sądu administracyjnego

Koncepcja enumeracji pozytywnej – mamy wyliczone typy postanowień, na które służy skarga do sądu administracyjnego:

Zakres sądowej kontroli administracji publicznej; decyzje administracyjne

Zakres sądowej kontroli administracji publicznej Zakres ten obejmuje orzekanie w sprawach skarg na dwa typy zachowań organów administracji publicznej (szerokie ujęcie podmiotowe): 1. Działania organów 2. Zaniechanie – bezczynność.

Orzekanie na podstawie rozporządzeń i innych aktów podustawowych przez sądy administracyjne

Sądy w praktyce powołują się na konflikt rozporządzeń z niektórymi zasadami konstytucyjnymi np. zasadą proporcjonalności. Należy podkreślić, że sąd nie ma możliwości kwestionowania konstytucyjności ustawy, ale w praktyce zdarza się, że uważając w rzeczywistości, iż ustawa jest niekonstytucyjna, poszukuje innego uzasadnienia, by dana decyzja została uchylona. Zasada legalności w odniesieniu do sądu jest rozumiana dość […]