Wpisy z ‘postępowanie egzekucyjne’

Tytuł egzekucyjny a tytuł wykonawczy

Podstawą służącą do wszczęcia postępowania egzekucyjnego jest tytuł wykonawczy. Bez niego wierzyciel nie może wystąpić z wnioskiem do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Tytuł wykonawczy to tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Tytułem egzekucyjnym jest określony dokument urzędowy, w którym zostało zawarte roszczenie wierzyciela wraz z zakresem w jakim podlega egzekucji, a także został stwierdzony […]

Poszukiwanie majątku dłużnika przez komornika

Egzekucja ma na celu zaspokojenie wierzyciela dlatego komornik musi posiadać  niezbędną wiedzę o majątku dłużnika by ten cel osiągnąć. Służy temu instytucja poszukiwania majątku dłużnika przez komornika uregulowana w art. 7971 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej Kpc). Nie ulega wątpliwości, że wierzyciele we własnym zakresie mają ograniczone możliwości poszukiwania majątku dłużnika. Organ egzekucyjny ma większe kompetencje […]

Egzekucja z majątku małżonka dłużnika

Przepisy dotyczące prowadzenia egzekucji przeciwko małżonkowi są rozmieszczone w wielu miejscach. Zgodnie z art. 7761 § 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego (KPC) tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko dłużnikowi pozostającemu w związku małżeńskim jest podstawą do prowadzenia egzekucji nie tylko z majątku osobistego dłużnika, lecz także z pobranego przez niego wynagrodzenia za pracę lub dochodów uzyskanych z prowadzenia […]

Niechciany lokator

Co zrobić w wypadku kiedy kupiłem  mieszkanie na licytacji komorniczej razem z lokatorem? Jak mam się go pozbyć, aby sam dobrowolnie opuścił mieszkanie?

Nadanie klauzuli wykonalności na małżonka dłużnika

W obecnym stanie prawnym są dwa systemy działania w tym zakresie, gdyż z dniem 20 stycznia 2005 r. zmieniła się regulacja dotycząca uprawnień wierzyciela co do egzekucji z majątku wspólnego (zmieniły się przepisy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, które pociągnęły za sobą zmiany w procedurze cywilnej). Kwestia nadawania klauzuli małżonkowi dłużnika jest uregulowana w art. 787 Kodeksu Postępowania […]

Zajęcie przez komornika wynagrodzenia

Egzekucja wynagrodzenia jest najczęściej stosowanym sposobem egzekucji, uregulowana jest przepisami stosowanymi przy innych sposobach egzekucji np. egzekucji z wierzytelności, egzekucji z emerytur i rent oraz zasiłków ubezpieczenia społecznego. Zajęcie przez komornika wynagrodzenia umożliwia wierzycielowi w miarę szybkie odzyskanie swojej należności.

Kupiłem samochód zajęty przez komornika

Co zrobić, kiedy parę dni po kupnie auta otrzymujemy pismo, iż samochód przez nas zakupiony jest zajęty przez komornika (dłużnikiem w tym przypadku jest sprzedający). Niestety, należy podjąć czynności prawne, aby komornik nie zabrał nam auta.

Zajęcie samochodu przez komornika

Sytuację egzekucji z ruchomości regulują przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Ponowne wydanie tytułu wykonawczego

Ponowne wydanie tytułu wykonawczego jest przewidziane w art. 794 Kodeksu Postępowania Cywilnego (KPC). Ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego może nastąpić jedynie na mocy postanowienia sądu wydanego po przeprowadzeniu rozprawy. Na ponownie wydanym tytule wykonawczym czyni się wzmiankę o wydaniu go zamiast tytułu pierwotnego. W postępowaniu tym sąd ogranicza badanie do faktu utraty tytułu wykonawczego […]

Wielość tytułów wykonawczych cz. II

Dalszy tytuł wykonawczy opatrzony zostanie kolejnym numerem. Są dwie możliwości: jeżeli już na etapie starania się o pierwszą klauzulę wykonalności mamy świadomość, że mamy większą ilość dłużników zamieszkałych w różnych miejscach i będziemy kierować wnioski egzekucyjne do różnych komorników, to możemy od razu wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności 1-3, ze wskazaniem w jakim celu mają […]