Kategoria: postępowanie egzekucyjne

Tytuł egzekucyjny a tytuł wykonawczy

Podstawą służącą do wszczęcia postępowania egzekucyjnego jest tytuł wykonawczy. Bez niego wierzyciel nie może wystąpić z wnioskiem do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Tytuł wykonawczy to tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Tytułem egzekucyjnym jest określony dokument urzędowy, w którym zostało zawarte roszczenie wierzyciela wraz z zakresem w jakim podlega egzekucji, a także został stwierdzony Read more…

Poszukiwanie majątku dłużnika przez komornika

Egzekucja ma na celu zaspokojenie wierzyciela dlatego komornik musi posiadać  niezbędną wiedzę o majątku dłużnika by ten cel osiągnąć. Służy temu instytucja poszukiwania majątku dłużnika przez komornika uregulowana w art. 7971 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej Kpc). Nie ulega wątpliwości, że wierzyciele we własnym zakresie mają ograniczone możliwości poszukiwania majątku dłużnika. Organ egzekucyjny ma większe kompetencje Read more…

Egzekucja z majątku małżonka dłużnika

Przepisy dotyczące prowadzenia egzekucji przeciwko małżonkowi są rozmieszczone w wielu miejscach. Zgodnie z art. 7761 § 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego (KPC) tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko dłużnikowi pozostającemu w związku małżeńskim jest podstawą do prowadzenia egzekucji nie tylko z majątku osobistego dłużnika, lecz także z pobranego przez niego wynagrodzenia za pracę lub dochodów uzyskanych z prowadzenia Read more…

Niechciany lokator

Co zrobić w wypadku kiedy kupiłem  mieszkanie na licytacji komorniczej razem z lokatorem? Jak mam się go pozbyć, aby sam dobrowolnie opuścił mieszkanie? Zazwyczaj na dobrowolne opuszczenie mieszkania przez niechcianego lokatora nie ma co liczyć. W tym wypadku lokatorem jest właściciel, który stracił swoje mieszkanie, w wyniku czego sprzedawcą lokalu stał się komornik. W takiej Read more…

Nadanie klauzuli wykonalności na małżonka dłużnika

W obecnym stanie prawnym są dwa systemy działania w tym zakresie, gdyż z dniem 20 stycznia 2005 r. zmieniła się regulacja dotycząca uprawnień wierzyciela co do egzekucji z majątku wspólnego (zmieniły się przepisy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, które pociągnęły za sobą zmiany w procedurze cywilnej). Kwestia nadawania klauzuli małżonkowi dłużnika jest uregulowana w art. 787 Kodeksu Postępowania Read more…

Zajęcie przez komornika wynagrodzenia

Egzekucja wynagrodzenia jest najczęściej stosowanym sposobem egzekucji, uregulowana jest przepisami stosowanymi przy innych sposobach egzekucji np. egzekucji z wierzytelności, egzekucji z emerytur i rent oraz zasiłków ubezpieczenia społecznego. Zajęcie przez komornika wynagrodzenia umożliwia wierzycielowi w miarę szybkie odzyskanie swojej należności. W rozumieniu przepisów egzekucji z wynagrodzenia wynagrodzenie za pracę jest płatnym okresowo świadczeniem, należnym pracownikowi Read more…

Kupiłem samochód zajęty przez komornika

Co zrobić, kiedy parę dni po kupnie auta otrzymujemy pismo, iż samochód przez nas zakupiony jest zajęty przez komornika (dłużnikiem w tym przypadku jest sprzedający). Niestety, należy podjąć czynności prawne, aby komornik nie zabrał nam auta. Przede wszystkim komornik powinien spełnić określone warunki i zadbać, aby dokonane zajęcie było oczywiste i łatwe do stwierdzenia dla Read more…

Zajęcie samochodu przez komornika

Sytuację egzekucji z ruchomości regulują przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego. Art. 805 § 1 K.p.c Zajęcie komornicze jest pierwszym etapem w egzekucji z ruchomości. Dokonując zajęcia komorniczego ruchomości, komornik doręcza dłużnikowi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji. W związku z zajęciem komorniczym, wierzyciel uzyskuje prawo zaspokojenia się z ruchomości, ale dokonane zajęcie komornicze nie pozbawia dłużnika prawa do Read more…

Ponowne wydanie tytułu wykonawczego

Ponowne wydanie tytułu wykonawczego jest przewidziane w art. 794 Kodeksu Postępowania Cywilnego (KPC). Ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego może nastąpić jedynie na mocy postanowienia sądu wydanego po przeprowadzeniu rozprawy. Na ponownie wydanym tytule wykonawczym czyni się wzmiankę o wydaniu go zamiast tytułu pierwotnego. W postępowaniu tym sąd ogranicza badanie do faktu utraty tytułu wykonawczego Read more…

Wielość tytułów wykonawczych cz. II

Dalszy tytuł wykonawczy opatrzony zostanie kolejnym numerem. Są dwie możliwości: jeżeli już na etapie starania się o pierwszą klauzulę wykonalności mamy świadomość, że mamy większą ilość dłużników zamieszkałych w różnych miejscach i będziemy kierować wnioski egzekucyjne do różnych komorników, to możemy od razu wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności 1-3, ze wskazaniem w jakim celu mają Read more…