Wpisy z ‘prawo osobowe’

Osoby fizyczne jako podmiot prawa cywilnego, zdolność prawna

Jedną z trzech kategorii podmiotów uregulowanych w Kodeksie Cywilnym (KC) są osoby fizyczne.

Pojęcie firmy

W 2003 r. nowelizacją Kodeksu Cywilnego (KC) zmieniono filozofię pojęcia firmy.

Jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi

Ułomne osoby prawne – jednostki organizacyjne mające zdolność prawną, ale nie będące osobami prawnymi.

Skarb Państwa w obrocie cywilnoprawnym

Reprezentacja Skarbu Państwa – każdy organ, który mieni się reprezentantem Skarbu Państwa, musi wskazać podstawę prawną swej reprezentacji np. do zawarcia umowy. Niestety nie zawsze taką podstawę prawną da się znaleźć.

Kościelne osoby prawne i Skarb Państwa jako podmiot stosunków cywilnoprawnych

Kościelne osoby prawne

Niektóre problemy związane z reprezentacją osoby prawnej

Czasem pojawiają się wątpliwości, czy dana osoba jest osoba fizyczną czy organem osoby prawnej

Ochrona danych osobowych w internecie.

Internet jest ogromnym źródłem informacji, o swoich użytkownikach. Coraz więcej portali wymaga od internautów logowania się przy pomocy podania swoich danych. Potem te informacje są przetwarzane przez różnego rodzaju firmy marketingowe, z czego użytkownicy internetu nie zdają sobie sprawy.

Reprezentacja osób prawnych

Zasady reprezentacji osób prawnych, podejmowania przez osoby prawne czynności prawnych najczęściej wynikają ze statutów, a gdy brak takowych, z przepisów ustawy.

Osoby prawne jako podmioty prawa

W Polsce przyjęto normatywną teorię osób prawnych. To ustawodawca rozstrzyga, które jednostki organizacyjne są traktowane jako osoby prawne. Wynika to z art. 33 Kodeksu Cywilnego (KC). Jedyną osobą prawną, która wywodzi swoją podmiotowość bezpośrednio z KC jest Skarb Państwa. Pojęcie osoby prawnej zostało ukształtowane dla wspólnego działania, prowadzenia działalności, akumulacji kapitału. Kwestią praktyczną jest sposób działania […]

Pojęcie miejsca zamieszkania, konsumenta i ochrony dóbr osobistych na gruncie prawa cywilnego

Miejsce zamieszkania Miejsca zamieszkania nie można na gruncie prawa cywilnego utożsamiać z miejscem zameldowania. To miejsce, gdzie osoba faktycznie przebywa z zamiarem stałego pobytu. Wpływ tego miejsca zamieszkania na inne kwestie dotyczy zwłaszcza właściwości miejscowej sądu, organów podatkowych i tu wynikają dalsze kwestie odnośnie miejsca zamieszkania dziecka. Miejscem tym jest miejsce zamieszkania rodziców, u którego dziecko […]