Kategoria: prawo osobowe

Osoby fizyczne jako podmiot prawa cywilnego, zdolność prawna

Jedną z trzech kategorii podmiotów uregulowanych w Kodeksie Cywilnym (KC) są osoby fizyczne. Należałoby na wstępie wyjaśnić kwestię zdolności prawnej. Zdolność prawną nabywa się z chwilą urodzenia. Pomiędzy 1993 a 1998 r. obowiązywał art. 8 § 2 KC, który nadawał warunkową zdolność prawną dzieciom poczętym a nienarodzonym. Aktualnie to dziecko tzw. nasciturus ma pewne atrybuty Read more…

Pojęcie firmy

W 2003 r. nowelizacją Kodeksu Cywilnego (KC) zmieniono filozofię pojęcia firmy. Firma jest obecnie dobrem osobistym przedsiębiorcy, a więc jest związana z tym przedsiębiorcą, a nie jak wcześniej z przedsiębiorstwem. Dlatego z art. 551 KC, gdzie są wymienione składniki przedsiębiorstwa usunięto firmę. To rodzi praktyczne następstwa, np. wtedy gdy przedsiębiorstwo ma nazwę, która jednocześnie jest Read more…

Jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi

Ułomne osoby prawne – jednostki organizacyjne mające zdolność prawną, ale nie będące osobami prawnymi. Z art. 331 Kodeksu Cywilnego (KC) wynikają generalne reguły o tych jednostkach. Nie znajduje ten przepis żadnego konkretnego zastosowania, bo kwestie są uregulowane w przepisach szczególnych o tych jednostkach. Przykładem tych jednostek są spółki handlowe osobowe w Kodeksie Spółek Handlowych (KSH), spółki Read more…

Skarb Państwa w obrocie cywilnoprawnym

Reprezentacja Skarbu Państwa – każdy organ, który mieni się reprezentantem Skarbu Państwa, musi wskazać podstawę prawną swej reprezentacji np. do zawarcia umowy. Niestety nie zawsze taką podstawę prawną da się znaleźć. W 1996 r. uchwalono ustawę o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, w której zawarte jest domniemanie reprezentacji przez ministra Skarbu Państwa. Jeśli nie Read more…

Kościelne osoby prawne i Skarb Państwa jako podmiot stosunków cywilnoprawnych

Kościelne osoby prawne Coraz śmielej występują one w obrocie prawnym. O osobowości takich osób, zwłaszcza osób kościoła katolickiego nie decyduje polskie prawo, tylko prawo kanoniczne. Wynika to z ustawy o stosunku państwa polskiego do Kościoła Katolickiego. Polskie sądy w tym zakresie są związane prawem kanonicznym. Polska w pewnym zakresie przez to jest państwem wyznaniowym. Wszystkie jednostki Read more…

Ochrona danych osobowych w internecie.

Internet jest ogromnym źródłem informacji, o swoich użytkownikach. Coraz więcej portali wymaga od internautów logowania się przy pomocy podania swoich danych. Potem te informacje są przetwarzane przez różnego rodzaju firmy marketingowe, z czego użytkownicy internetu nie zdają sobie sprawy. Przetwarzanie i ochronę danych osobowych w internecie regulują dwie ustawy. Pierwsza z nich wzorowana na prawnych Read more…

Reprezentacja osób prawnych

Zasady reprezentacji osób prawnych, podejmowania przez osoby prawne czynności prawnych najczęściej wynikają ze statutów, a gdy brak takowych, z przepisów ustawy. Znaczenie mają zasady reprezentacji zapisane w rejestrach sądowych. Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym w art. 14-16 stanowi, iż z wpisami do rejestru sądowego wiążą się pewne skutki, jeśli chodzi o możliwość powoływania się na nieznajomość wpisów, bądź Read more…

Osoby prawne jako podmioty prawa

W Polsce przyjęto normatywną teorię osób prawnych. To ustawodawca rozstrzyga, które jednostki organizacyjne są traktowane jako osoby prawne. Wynika to z art. 33 Kodeksu Cywilnego (KC). Jedyną osobą prawną, która wywodzi swoją podmiotowość bezpośrednio z KC jest Skarb Państwa. Pojęcie osoby prawnej zostało ukształtowane dla wspólnego działania, prowadzenia działalności, akumulacji kapitału. Kwestią praktyczną jest sposób działania Read more…

Pojęcie miejsca zamieszkania, konsumenta i ochrony dóbr osobistych na gruncie prawa cywilnego

Miejsce zamieszkania Miejsca zamieszkania nie można na gruncie prawa cywilnego utożsamiać z miejscem zameldowania. To miejsce, gdzie osoba faktycznie przebywa z zamiarem stałego pobytu. Wpływ tego miejsca zamieszkania na inne kwestie dotyczy zwłaszcza właściwości miejscowej sądu, organów podatkowych i tu wynikają dalsze kwestie odnośnie miejsca zamieszkania dziecka. Miejscem tym jest miejsce zamieszkania rodziców, u którego dziecko Read more…