Wpisy z ‘wykroczenia’

Warunki odpowiedzialności za wykorczenia

Wykroczenia są odrębnymi od przestępstw czynami zabronionymi. Obejmują naruszenia zarówno o charakterze kryminalnym jak i administracyjnym. Jakie są warunki odpowiedzialności za te czyny zabronione ? Zgodnie z art. 1 k.w. odpowiedzialność za wykroczenie dotyczy popełnienia czynu. Czynem jest zachowanie się człowieka podjęte w sytuacji możliwości sterowania swoimi ruchami. Konieczną przesłanką odpowiedzialności jest bezprawność czynu rozumiana […]

Obowiązek wylegitymowania się oraz wykroczenia z tym związane

 Czy idąc spokojnie ulicą lub siedząc w parku możemy zostać wylegitymowani przez funkcjonariusza Policji? Czy takie zachowanie policjanta jest zgodne z prawem? Odpowiedź jest prosta: tak. Te oraz podobne sytuacje normowane są nie tylko w podstawowym akcie prawnym dotyczącym Policji – Ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r., ale również w aktach wykonawczych, […]

Kara grzywny za przestępstwo i za wykroczenie.

Art. 32 Kodeksu karnego (dalej k.k.) stanowi, że karami w polskim systemie prawnym są:

Kara za brak biletu

Czy jeżdżenie bez biletu się opłaca? Gapowicze, którzy korzystają ze środków komunikacji miejskiej narażeni są na dwa rodzaje kar. Po pierwsze jedną z sankcji za przejazd bez ważnego biletu jest kara pieniężna w postaci mandatu. Ponadto możliwe jest także wymierzenie grzywny, która jest nakładana na pasażera nie posiadającego ważnego biletu, a przy tym odmawia zapłacenia […]

Zakaz handlu poza miejscami do tego wyznaczonymi – nowelizacja Kodeksu Wykroczeń.

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu wykroczeń, za handel poza miejscem wyznaczonym do tego, grozi kara grzywny, a nawet konfiskacja sprzedawanego towaru. Ustawa została uchwalona w dniu 31 sierpnia 2011 r., a weszła w życie 19 listopada, po 30 dniach od jej ogłoszenia. Zapoznać się ze zmianami można w Kodeksie wykroczeń Dz. U. Nr 224 poz. 1340, […]

Nowelizacja ustawy o pijanych rowerzystach

Pijani lub znajdujący się pod wpływem środków odurzających (środek odurzający to już nie tylko narkotyki, ale i dopalacze. Jednym słowem, są to wszystkie specyfiki, które działają odurzająco) rowerzyści są coraz większą bolączką na polskich drogach. Mimo to, 25 lutego 2011 roku nastąpiła nowelizacja kodeksu karnego. Do tej pory pijany bądź odurzony kierowca otrzymywał zakaz prowadzenia […]

Nowe uprawnienia straży miejskiej

1. marca tego roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące uprawnień strażników miejskich i gminnych. Od tego dnia funkcjonariusze mają prawo nakładać mandaty na m.in. na tych którzy nie dość starannie opiekują się swoimi dziećmi,  dopuszczają się profanacji hymnu narodowego, czy  kierowców przekraczających prędkość.

Nowy taryfikator mandatów. Pasażerowie ponad stan

Nie 100, ale nawet 500 zł mandatu będzie można zapłacić za przewożenie większej liczby osób niż pozwala na to dopuszczalna (zarejestrowana) liczba osób mogących jednocześnie jechać w samochodzie. To jedna z głównych zmian, jakie znalazły się w nowym taryfikatorze,który określa wysokość mandatów za wykroczenia.

Kara ograniczenia wolności.

Wykonanie kary ograniczenia wolności ma na celu wzbudzenie w skazanym woli kształtowania jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby porządku prawnego. Art. 53 § 1.

Kary za nieprzestrzeganie porządku komunikacji państwowej.

Przestrzeganie porządku komunikacji państwowej obowiązuje zarówno pieszych, rowerzystów jak i właścicieli pojazdów mechanicznych. Za wykroczenia zagrażające porządkowi komunikacji publicznej, grożą dotkliwe kary. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż nawet wieczorny spacer w ciemnym stroju może skutkować otrzymaniem mandatu!