Kategoria: podatek dochodowy od osób fizycznych

Kumulacja przedmiotowa w podatku dochodowym od osób fizycznych

Kumulacja przedmiotowa to rozwiązanie dla podatnika niekorzystne, bowiem łączy dochody uzyskane z różnych źródeł. W związku z tym przyjęto w ustawie taką zasadę, że każdy płatnik nalicza podatnikowi zaliczki według sumy dochodów u niego osiągniętych. Jeżeli więc u jednego pracodawcy nie przekroczymy I progu podatkowego, to on będzie wyliczał zaliczki według stawki 18 %. Jeżeli mamy Read more…

Kumulacja podmiotowa w podatku dochodowym od osób fizycznych

Pierwszym rodzajem kumulacji w podatku dochodowym od osób fizycznych jest kumulacja podmiotowa. Jest to rozwiązanie korzystne dla osób fizycznych, dlatego że umożliwia obniżenie wysokości należnego podatku. Kumulacja ta polega na łączeniu dochodów określonych w ustawie podmiotów, dokonaniu podziału podstawy opodatkowania, czyli dochodu na dwie części, naliczenia podatku od połowy dochodu i przemnożenia przez dwa. Z Read more…

Podatki dochodowe – ogólnie, rodzaje kumulacji

Instytucje zawarte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej u.p.d.o.f.) oraz podatku dochodowym od osób prawnych (dalej u.p.d.o.p.) są do siebie zbliżone. Wbrew brzmieniu tytułów obu ustaw na ich gruncie nie zawsze mamy do czynienia opodatkowaniem dochodu. Co do zasady dochód to jest przychód pomniejszony o koszty działalności. W związku z powyższym w Read more…

Zwolnienia od podatku

Podatek dochodowy od osób fizycznych (z ang. PIT – Personal Income Tax) – podatek bezpośredni, który obejmuje dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne. W Polsce podatek dochodowy od osób fizycznych reguluje ustawa z dnia 26 lipiec 1991, Konstytucja RP, wiele ustaw, umów międzynarodowych i rozporządzeń wykonawczych ratyfikowanych przez Polskę. Do przedmiotowego zakresu podatku od dochodów osób Read more…

Podatek od wygranej

W mediach: telewizji, radiu, gazetach, czasopismach i Internecie, aż roi się od konkursów i loterii. Najczęściej nagrodami są pieniądze bądź wartościowe przedmioty; wycieczki, urządzenia czasem nawet usługi. Jeśli zdarzyło się komukolwiek z was coś wygrać albo bierzecie udział w jakimś konkursie i liczycie na wygraną pamiętajcie, że wasza wygrana zostanie opodatkowana! Oczywiście istnieją zwolnienia z Read more…

Rodzaje kumulacji w podatku dochodowym

Cechą wspólną podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych są 4 rodzaje kumulacji: a) podmiotowa – czyli możliwość łączenia dochodów, b) przedmiotowa – czyli łączenie dochodów z różnych źródeł, ale z pewnymi wyłączeniami. W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych ta kumulacja jest rozwiązaniem niekorzystnym, bo biorąc pod uwagę stawkę progresywną (szczeblowa), przychody z innych Read more…

Szczególne podatki dochodowe

Oprócz u.p.d.o.f., u.p.d.o.p. oraz  u. zryczałt. p.d. , mamy jeszcze trzy podatki dochodowe uregulowane w nieco inny sposób:  wpłatę z zysku do budżetu państwa uregulowaną w ustawie o wpłatach z zysku do budżetu państwa przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa z 1.12.1995r. oraz ustawą o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych z 31.01.1989r. Wprowadzenie tych uregulowań oznaczało opodatkowanie Read more…

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podatek dochodowy to obowiązkowe świadczenie uiszczane na rzecz państwa. Jego wysokość zależna jest od poziomu uzyskanych dochodów. Podmiotem opodatkowania – podatnikiem jest tu każda osoba fizyczna osiągająca dochód z wykonywanej pracy bądź działalności gospodarczej. Nieograniczony obowiązek podatkowy dotyczy osób zamieszkujących terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez względu na lokalizację źródła przychodów. W praktyce, dotyczy to osób, które Read more…