Wpisy z ‘podatek dochodowy od osób fizycznych’

Kumulacja przedmiotowa w podatku dochodowym od osób fizycznych

Kumulacja przedmiotowa to rozwiązanie dla podatnika niekorzystne, bowiem łączy dochody uzyskane z różnych źródeł. W związku z tym przyjęto w ustawie taką zasadę, że każdy płatnik nalicza podatnikowi zaliczki według sumy dochodów u niego osiągniętych. Jeżeli więc u jednego pracodawcy nie przekroczymy I progu podatkowego, to on będzie wyliczał zaliczki według stawki 18 %. Jeżeli mamy […]

Kumulacja podmiotowa w podatku dochodowym od osób fizycznych

Pierwszym rodzajem kumulacji w podatku dochodowym od osób fizycznych jest kumulacja podmiotowa. Jest to rozwiązanie korzystne dla osób fizycznych, dlatego że umożliwia obniżenie wysokości należnego podatku. Kumulacja ta polega na łączeniu dochodów określonych w ustawie podmiotów, dokonaniu podziału podstawy opodatkowania, czyli dochodu na dwie części, naliczenia podatku od połowy dochodu i przemnożenia przez dwa. Z […]

Podatki dochodowe – ogólnie, rodzaje kumulacji

Instytucje zawarte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej u.p.d.o.f.) oraz podatku dochodowym od osób prawnych (dalej u.p.d.o.p.) są do siebie zbliżone.

Kwota wolna od podatku w 2012 roku

W 2012 roku kwot wolna od podatku wynosi 3.091 zł. Natomiast kwota zmniejszająca podatek wynosi 556 zł i 2gr w skali roku, natomiast w skali miesiąca to kwota 46 zł i 33 gr. Mogą ją odliczyć wszyscy podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych.  Ważne jednak jest, aby nie zapomnieć o złożeniu zeznania PIT, nawet jeżeli  […]

Zwolnienia od podatku

Podatek dochodowy od osób fizycznych (z ang. PIT – Personal Income Tax) – podatek bezpośredni, który obejmuje dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne. W Polsce podatek dochodowy od osób fizycznych reguluje ustawa z dnia 26 lipiec 1991, Konstytucja RP, wiele ustaw, umów międzynarodowych i rozporządzeń wykonawczych ratyfikowanych przez Polskę.

Podatek od wygranej

W mediach: telewizji, radiu, gazetach, czasopismach i Internecie, aż roi się od konkursów i loterii. Najczęściej nagrodami są pieniądze bądź wartościowe przedmioty; wycieczki, urządzenia czasem nawet usługi. Jeśli zdarzyło się komukolwiek z was coś wygrać albo bierzecie udział w jakimś konkursie i liczycie na wygraną pamiętajcie, że wasza wygrana zostanie opodatkowana!

Rodzaje kumulacji w podatku dochodowym

Cechą wspólną podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych są 4 rodzaje kumulacji: a) podmiotowa – czyli możliwość łączenia dochodów, b) przedmiotowa – czyli łączenie dochodów z różnych źródeł, ale z pewnymi wyłączeniami. W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych ta kumulacja jest rozwiązaniem niekorzystnym, bo biorąc pod uwagę stawkę progresywną (szczeblowa), przychody z innych […]

Szczególne podatki dochodowe

Oprócz u.p.d.o.f., u.p.d.o.p. oraz  u. zryczałt. p.d. , mamy jeszcze trzy podatki dochodowe uregulowane w nieco inny sposób:  wpłatę z zysku do budżetu państwa uregulowaną w ustawie o wpłatach z zysku do budżetu państwa przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa z 1.12.1995r. oraz ustawą o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych z 31.01.1989r. Wprowadzenie tych uregulowań oznaczało opodatkowanie […]

Ogólne założenia podatku dochodowego

Instytucje zawarte w ustawie o podatku od osób fizycznych oraz w ustawie o podatku od osób prawnych są do siebie zbliżone.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podatek dochodowy to obowiązkowe świadczenie uiszczane na rzecz państwa. Jego wysokość zależna jest od poziomu uzyskanych dochodów. Podmiotem opodatkowania – podatnikiem jest tu każda osoba fizyczna osiągająca dochód z wykonywanej pracy bądź działalności gospodarczej. Nieograniczony obowiązek podatkowy dotyczy osób zamieszkujących terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez względu na lokalizację źródła przychodów. W praktyce, dotyczy to osób, które […]