Kategoria: podatek dochodowy od osób prawnych

Podatki dochodowe – ogólnie, rodzaje kumulacji

Instytucje zawarte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej u.p.d.o.f.) oraz podatku dochodowym od osób prawnych (dalej u.p.d.o.p.) są do siebie zbliżone. Wbrew brzmieniu tytułów obu ustaw na ich gruncie nie zawsze mamy do czynienia opodatkowaniem dochodu. Co do zasady dochód to jest przychód pomniejszony o koszty działalności. W związku z powyższym w Read more…

Kumulacja przedmiotowa w podatku dochodowym od osób prawnych

W podatku dochodowym od osób prawnych analogicznie jak w podatku dochodowym od osób fizycznych mamy łączenie dochodów osiąganych przez podatnika. W podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto zasadę, że dochód nalicza się narastająco w stosunku roku, ale nawet jeśliby pojawił się ujemny wynik finansowy, to podmiot ma obowiązek odprowadzić zaliczki na podatek. W związku z powyższym Read more…

Kumulacja podmiotowa w podatku dochodowym od osób prawnych – podatkowa grupa kapitałowa

ZAŁOŻENIA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH I W JAKIM SENSIE SĄ ONE ROZBIEŻNE Z PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH. Jeśli chodzi o zasady kumulacji, mamy w podatku dochodowym od osób prawnych zasady analogiczne. Mamy do czynienia z:  kumulacją podmiotową, Została wprowadzona do ustawy w 1996 r., poprzez możliwość zawiązania tzw. podatkowej grupy kapitałowej, która daje Read more…

Podatek dochodowy od osób prawnych – zasady ogólne

W podatku dochodowym od osób prawnych ustawodawca przyjął zasady zbliżone do podatku dochodowego od osób fizycznych. Jest to ustawa z 15 lutego 1992 r. i można powiedzieć, że decydując się na opodatkowanie dochodów i modyfikując kolejne w tych latach przepisy, ustawodawca dążył do ujednolicenia zasad opodatkowania podatkiem dochodowym, zwłaszcza podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Chociażby utrzymanie Read more…