Wpisy z ‘podatek dochodowy od osób prawnych’

Podatki dochodowe – ogólnie, rodzaje kumulacji

Instytucje zawarte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej u.p.d.o.f.) oraz podatku dochodowym od osób prawnych (dalej u.p.d.o.p.) są do siebie zbliżone.

Kumulacja przedmiotowa w podatku dochodowym od osób prawnych

W podatku dochodowym od osób prawnych analogicznie jak w podatku dochodowym od osób fizycznych mamy łączenie dochodów osiąganych przez podatnika. W podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto zasadę, że dochód nalicza się narastająco w stosunku roku, ale nawet jeśliby pojawił się ujemny wynik finansowy, to podmiot ma obowiązek odprowadzić zaliczki na podatek.

Kumulacja podmiotowa w podatku dochodowym od osób prawnych – podatkowa grupa kapitałowa

ZAŁOŻENIA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH I W JAKIM SENSIE SĄ ONE ROZBIEŻNE Z PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH.

Podatek dochodowy od osób prawnych – zasady ogólne

W podatku dochodowym od osób prawnych ustawodawca przyjął zasady zbliżone do podatku dochodowego od osób fizycznych. Jest to ustawa z 15 lutego 1992 r. i można powiedzieć, że decydując się na opodatkowanie dochodów i modyfikując kolejne w tych latach przepisy, ustawodawca dążył do ujednolicenia zasad opodatkowania podatkiem dochodowym, zwłaszcza podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.