Wpisy z ‘podatek od czynności cywilnoprawnych’

Umowa spółki cywilnej a podatek od czynności cywilnoprawnych

Na podstawie art 1 ust. 1 lit. j ustawy o podatku od czynnościach cywilnoprawnych umowa spółki stanowi przedmiot opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Umowa spółki na gruncie tej ustawy jest rozumiana szeroko, co znaczy, że objęte tym podatkiem są umowy wszystkich typów spółek – osobowych, kapitałowych z kodeksu spółek handlowych oraz spółki cywilnej oraz zmiany […]

Podatek od czynności cywilno – prawnych

PCC to podatek od czynności cywilnoprawnych,  regulowany ustawą z dnia 9 września 2000 roku „o podatku od czynności cywilnoprawnych.” Podatkowi podlegają czynności cywilnoprawne, wymienione wyraźnie w ustawie.

Najistotniejsze elementy podatku od czynności cywilnoprawnych

Podatek jest regulowany ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Wcześniej była jedna ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych i o opłacie skarbowej. W 2000 r. zdecydowano, by te świadczenia rozdzielić na dwa odrębne akty. W 2006 r. ustawa została w dosyć istotny sposób zmieniona. Zmiany weszły w życie w […]

Podatek od czynności cywilnoprawnych.

Podatek PCC odprowadzany jest od zawieranych czynności cywilnoprawnych. Aktem prawnym regulującym tego typu świadczenie jest Ustawa z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 17 października 2000 r.) Przedmiot opodatkowania stanowią takie czynności cywilnoprawne jak: