Kategoria: podatek od spadków i darowizn

Zwolnienia z podatku od spadku i darowizn dla najbliższych

Podatek jest to świadczenie pieniężne na rzecz państwa lub samorządu o charakterze przymusowym i powszechnym. Jest ono bezzwrotne i nieodpłatne, pobierane na podstawie przepisów prawnych. Określają one warunki, wysokość oraz terminy płatności tych należności. Wyróżnia się następujące cechy podatku. Pieniężny charakter świadczeń podatkowych wiąże się z jego skalą i poborem w jednostkach pieniężnych danego kraju. Read more…

Podatek od spadków i darowizn – zarys

Podatek od spadków i darowizn, czyli opodatkowane nabycie rzeczy lub praw majątkowych. Kilka uwag natury historycznej żeby zrozumieć dlaczego tak jest jak jest. Tekst jednolity ustawy o podatku od spadków i darowizn z 1983 r. pochodzi z 2009 r. Skąd się wziął ten podatek ? Wiadomo, że zdarzenia najbardziej spektakularne są dla organu podatkowego zdarzeniami najbardziej Read more…

Darowizna w związku małżeńskim

Jeśli jeden z małżonków jest adresatem darowizny, darowany majątek wchodzi w skład jego majątku osobistego (jeśli w umowie darowizny nie zaznaczono inaczej) i tylko obdarowany małżonek jest uprawniony do zarządzania nim. Oznacza to, że przedmiot darowizny nie wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków. W przypadku rozwodu małżonków, darowizna nie będzie podlegała podziałowi majątku. Majątek ten Read more…

Ulga mieszkaniowa z ustawy o podatku od spadków i darowizn

W przypadku kiedy dziedziczymy dom lub mieszkanie, możemy skorzystać z tzw. ulgi mieszkaniowej przewidzianej w ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.Ulga ta dotyczy również uzyskania własności budynku mieszkalnego, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawo do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, spółdzielczego prawa do domu Read more…