Wpisy z ‘podatek VAT’

TAX FREE – zwrot podatku VAT podróżnym

Wybierając się w podróż za granicę, przy zakupie pewnych produktów możemy liczyć na zwrot podatku VAT. Jest to tzw. usługa TAX FREE czyli  możliwość zwrotu VAT osobom fizycznym, zwanymi podróżnymi, które nie posiadają miejsca stałego zamieszkania na terytorium UE.  Zwrot podatku VAT podróżnym spoza UE może być dokonany przez sprzedawców towarów lub odrębnych pośredników prowadzących […]

Towar w rozumieniu ustawy o VAT

Towar jest rzeczą ruchomą, ale towarem są również wszelkie postacie energii i grunt, który na gruncie poprzedniej ustawy nie był w ogóle objęty podatkiem VAT.

Stosunek VAT do dyrektyw

Obecna ustawa VAT była już dwu/trzykrotnie poważnie nowelizowana, ale dalej nie odpowiada swoja treścią wymaganiom dyrektywy. Urzędy skarbowe i urzędy celne wszystkich instancji stosują się ściśle do treści ustawy, ale sądy administracyjne już uwzględniają postanowienia dyrektyw i orzecznictwo ETS, względnie zwracają się do ETS z pytaniem prejudycjalnym.

Podatek VAT a prawo Unii Europejskiej

Podatek od towarów i usług (VAT) i podatek akcyzowy to podatki, które podlegają kontroli Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, czyli zatem jest instytucja zewnętrzna, która patrzy naszemu fiskusowi na ręce. Zarówno jedna, jak i druga ustawa są implementacją dyrektyw Unii Europejskiej (UE).

Dotacje i subwencje – które zwiększają obrót, a które nie?

Zgodnie z generalną zasadą podstawą opodatkowania w VAT jest obrót – a zatem kwota należna z tytułu sprzedaży netto. W pewnych przypadkach obrót może zostać zwiększony o otrzymane przez podatnika dotacje i subwencje. Jakich sytuacji to dotyczy?

Podatek VAT

Podatek od towarów i usług (VAT od ang. – Value Added Tax – podatek od wartości dodanej; W Polsce został wprowadzony przez ustawę z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Jednak konieczność harmonizacji polskiego prawa podatkowego z prawem UE zmusiła polskiego ustawodawcę do uregulowania tej kwestii […]