Ignorantia iuris nocet

Baza Wiedzy

Świadczenie przedemerytalne

Od 1 stycznia 2013 roku weszła w życie ustawa podwyższająca wiek emerytalny. Czy ma ona wpływ na zasady ubiegania się o świadczenia przedemerytalne? Zupełnie nie.

więcej »

Regulamin pracy

Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. Prawo do jego uchwalenia nadaje Kodeks

więcej »

Delegacja pracownicze

Poprzez delegacje należy rozumieć ogół świadczeń należnych wykonującemu czynności pracownicze w związku z wyjazdem służbowym. Świadczenia z tytułu delegacji dzielimy na : dietę – przysługującą

więcej »

Umowa absolwencka

Umowa absolwencka to nowa forma prawna normująca zasady odbywania praktyk zawodowych przez absolwentów powstała na podstawie Ustawy o praktykach absolwenckich. Umowa ta ma na celu

więcej »