Kategoria: pokrewieństwo

Przesłanki uznania ojcostwa cz. I

Od 2009 r. instytucja uznania dziecka posiada nazwę uznania ojcostwa. Podstawową rolę przy uznaniu ojcostwa spełnia przesłanka braku ustalenia ojcostwa innego mężczyzny, z tym że chodzi tutaj zarówno o domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki, jak i o ustalenie pochodzenia dziecka od innego mężczyzny. Nie można uznać dziecka: – urodzonego w czasie trwania małżeństwa dopóki ojcostwo męża nie Read more…

Uznanie dziecka

Uznanie dziecka jest sposobem ustalenia ojcostwa przez oświadczenie mężczyzny złożone w formie przewidzianej prawem i przed odpowiednim organem. Art. 72 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (KRO): Jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki, albo gdy domniemanie takie zostało obalone, ustalenie ojcostwa może nastąpić albo przez uznanie dziecka przez ojca, albo na mocy Read more…

Ustalenie ojcostwa dziecka pozamałżeńskiego

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy zna dwa sposoby ustalenia ojcostwa dziecka, co do którego nie ma domniemania, że pochodzi ono od małżonków;  – uznanie dziecka – sądowe ustalenie ojcostwa. Jeżeli nie występuje domniemanie pochodzenia dziecka z małżeństwa, to dziecko jest pozamałżeńskie albo domniemanie to obalono poprzez zaprzeczanie ojcostwa. Uznanie dziecka jest bezkonfliktowym ustaleniem ojcostwa, ponieważ mężczyzna dokonuje tego aktu dobrowolnie, Read more…

Powództwo dziecka o zaprzeczenie ojcostwa

Wystąpienie dziecka z powództwem o zaprzeczenie ojcostwa Jest to uregulowane w art. 70 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (KRO): § 1. Dziecko po dojściu do pełnoletności może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa męża swojej matki, nie później jednak jak w ciągu trzech lat od osiągnięcia pełnoletności. § 2. Dziecko powinno wytoczyć powództwo przeciwko mężowi swojej matki Read more…

Legitymacja w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa, obalenie dominiemania ojcostwa

Legitymacja o zaprzeczenie matki dziecka Uregulowane w art. 69 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (KRO): § 1. Matka może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa swego męża w ciągu sześciu miesięcy od urodzenia dziecka. § 2. Matka powinna wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa przeciwko mężowi i dziecku, a jeżeli mąż nie żyje – przeciwko dziecku. § 3. Read more…

Ustalenie ojcostwa przez badanie DNA.

Jak mówią statystki, co 10 dziecko na świecie nie jest wychowywane przez biologicznego ojca. To wyjaśnia dlaczego coraz częściej korzysta się z badań DNA w celu ustalenia ojcostwa. Test DNA to nazwa analizy materiału genetycznego, w tym przypadku pobranego od dziecka, domniemanego ojca, a niekiedy także od matki. Materiał genetyczny najczęściej zdobywa się dokonując wymazu Read more…

Terminy zaprzeczenia ojcostwa przez męża matki

Występują trzy terminy na zaprzeczenie ojcostwa przez męża matki: I termin jest uregulowany w art. 63 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (KRO) – 6 miesięcy od dnia, w którym mąż matki dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę. Mąż matki może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się Read more…

Domniemanie pochodzenia dziecka z małżeństwa

Dziecko pochodzi od męża matki, gdy: a) urodziło się w czasie trwania małżeństwa b) albo urodziło się przed upływem 300 dni od ustania (śmierć małżonka, uznanie za zmarłego, rozwód) lub unieważnienia małżeństwa. Jeżeli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa, domniemywa się, że pochodzi ono od Read more…

Ustalanie pochodzenia dziecka – zasady ogólne

Ustalenie pochodzenia dziecka od określonych osób jest ustaleniem pokrewieństwa w pierwszym stopniu (rodzice -dziecko) od którego zależy istnienie innych więzi np. w linii prostej (dziadkowie), w linii bocznej (rodzeństwo) oraz z powinowactwa. Ustalenie pochodzenia  jest doniosłe przede wszystkim z uwagi na ustalenie stanu cywilnego człowieka.  Pochodzenie od rodziców ustala się na ogół w dzieciństwie, w Read more…