Wpisy z ‘spółka cywilna’

Dziedziczenie udziałów w spółce cywilnej

W chwili śmierci wspólnika spółki cywilnej wygasa stosunek prawny łączący go z pozostałymi wspólnikami, zaś jego spadkobiercom przysługuje roszczenie o zwrot rzeczy, które wniósł do używania oraz o wypłatę wartości jego wkładu. Czy jednak spadkobierca może odziedziczyć udziały w spółce cywilnej?

Reprezentacja spółki cywilnej.

Mimo że spółka cywilna nie posiada podmiotowości prawnej, możemy mówić o jej reprezentacji.

Prowadzenie spraw spółki cywilnej.

Spółka cywilna jest najprostszą formą prowadzenia działalności gospodarczej przez dwóch lub więcej przedsiębiorców. Forma ta nie posiada osobowości prawnej, a jej funkcjonowanie reguluje prawo zobowiązań (art. 860-875 Kodeksu cywilnego). Podmiotami prawa w spółce cywilnej są jej wspólnicy. Sama spółka jest jedynie umową i nie stanowi samodzielnego podmiotu prawa. Konsekwencją braku osobowości prawnej jest to, że […]

Działalność gospodarcza osób fizycznych i prawnych. Spółka cywilna.

W chwili gdy podejmujemy decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej, musimy rozważyć jaka forma i rodzaj działalności będą w danym momencie najkorzystniejszym rozwiązaniem. Analizując określone warianty, należy wziąć pod uwagę takie czynniki jak: kapitał jakim dysponujemy oraz procedury rejestracyjne. Firmę można prowadzić indywidualnie bądź z innym przedsiębiorcą, tworząc spółkę.

Prowadzenie spraw i rozwiązanie spółki cywilnej

Zasady prowadzenia spraw spółki cywilnej – art. 865 i 866 Kodeksu Cywilnego (KC).

Elementy umowy spółki cywilnej

Od 1999 r. zostało ustalone, iż spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą, nie ma zdolności sądowej, procesowej, prawnej itp. Tylko przedsiębiorcy są stronami. Umowa spółki cywilnej jest umową o wspólnym prowadzeniu działalności gospodarczej. Nie jest ona podmiotem prawa ale ma nadany numer NIP, jest płatnikiem VAT, może być traktowana jako pracodawca. Umowa zawarta przez wspólników tej spółki winna […]