Kategoria: spółka cywilna

Dziedziczenie udziałów w spółce cywilnej

W chwili śmierci wspólnika spółki cywilnej wygasa stosunek prawny łączący go z pozostałymi wspólnikami, zaś jego spadkobiercom przysługuje roszczenie o zwrot rzeczy, które wniósł do używania oraz o wypłatę wartości jego wkładu. Czy jednak spadkobierca może odziedziczyć udziały w spółce cywilnej? Artykuł 922 kodeksu cywilnego mówi: „Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego Read more…

Reprezentacja spółki cywilnej.

Mimo że spółka cywilna nie posiada podmiotowości prawnej, możemy mówić o jej reprezentacji. W odróżnieniu od prowadzenia spraw spółki, które polega na podejmowaniu działań w wewnętrznej sferze spółki, reprezentacja oznacza działalność na zewnątrz spółki– wobec osób trzecich. Reprezentacja może oznaczać zawarcie umowy, wytoczenie powództwa, złożenie oferty. W przypadku spółki cywilnej reprezentacja to działanie w imieniu Read more…

Prowadzenie spraw spółki cywilnej.

Spółka cywilna jest najprostszą formą prowadzenia działalności gospodarczej przez dwóch lub więcej przedsiębiorców. Forma ta nie posiada osobowości prawnej, a jej funkcjonowanie reguluje prawo zobowiązań (art. 860-875 Kodeksu cywilnego). Podmiotami prawa w spółce cywilnej są jej wspólnicy. Sama spółka jest jedynie umową i nie stanowi samodzielnego podmiotu prawa. Konsekwencją braku osobowości prawnej jest to, że Read more…

Działalność gospodarcza osób fizycznych i prawnych. Spółka cywilna.

W chwili gdy podejmujemy decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej, musimy rozważyć jaka forma i rodzaj działalności będą w danym momencie najkorzystniejszym rozwiązaniem. Analizując określone warianty, należy wziąć pod uwagę takie czynniki jak: kapitał jakim dysponujemy oraz procedury rejestracyjne. Firmę można prowadzić indywidualnie bądź z innym przedsiębiorcą, tworząc spółkę. Spółka to rodzaj działalności osób fizycznych lub Read more…

Prowadzenie spraw i rozwiązanie spółki cywilnej

Zasady prowadzenia spraw spółki cywilnej – art. 865 i 866 Kodeksu Cywilnego (KC). Każdy ze wspólników ma prawo do prowadzenia spraw spółki i reprezentowania spółki – art. 866 KC. Każdy ze wspólników jest upoważniony do reprezentowania spółki w takim zakresie, w jakim może prowadzić sprawy spółki. Każdy może prowadzić sprawy spółki na podstawie art. 865 Read more…

Elementy umowy spółki cywilnej

Od 1999 r. zostało ustalone, iż spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą, nie ma zdolności sądowej, procesowej, prawnej itp. Tylko przedsiębiorcy są stronami. Umowa spółki cywilnej jest umową o wspólnym prowadzeniu działalności gospodarczej. Nie jest ona podmiotem prawa ale ma nadany numer NIP, jest płatnikiem VAT, może być traktowana jako pracodawca. Umowa zawarta przez wspólników tej spółki winna Read more…