Wpisy z ‘spółka jawna’

Treść umowy spółki jawnej i wątpliwości z tym związane

W umowie spółki jawnej należy określić wkład każdego wspólnika i ich wartość. Obecnie zgodnie z brzmieniem art. 3 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH)  nie ma tzw. spółek bezwkładowych. Co oznacza, że każdy wspólnik musi się zobowiązać do wniesienia wkładu do spółki, ponieważ zgodnie z art. 3 KSH, przez umowę spółki handlowej wspólnicy zobowiązują się do osiągnięcia […]

Tworzenie spółki jawnej

Wyróżniamy dwa tryby tworzenia spółki jawnej: 1. Tryb pierwotny – zawarcie umowy i wpis spółki do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). 2. Tryb wtórny – przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną.

Śmierć wspólnika spółki jawnej

Śmierć wspólnika spółki jawnej jest jedną z przyczyn rozwiązania spółki. Nie oznacza to jednak  że   w momencie śmierci wspólnika spółka rozwiązuje się z mocy prawa. Do rozwiązania spółki potrzebne jest wykreślenie jej z rejestru przedsiębiorców. Istnieje jednak możliwość kontynuacji działalności spółki:

Spółka jawna jako wzorcowa spółka osobowa

Spółka jawna zgodnie z art. 22 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH) jest spółką osobową prowadzącą przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. W definicji podstawowe znaczenie ma to, iż spółka prowadzi przedsiębiorstwo pod własna firmą. Spółka jawna jak każda inna spółka osobowa ma jako cel prowadzenie przedsiębiorstwa, czyli działalność gospodarczą o charakterze zarobkowym […]

Uprawnienia wspólników o charakterze niemajątkowym w spółce jawnej

Uprawnienia o charakterze niemajątkowym: 1. Prawo prowadzenia spraw spółki. 2. Prawo reprezentowania spraw spółki.

Wnoszenie wkładów do spółki jawnej

Termin wniesienia wkładu

Odrębny majątek spółki jawnej od wspólników, wkłady niepieniężne

Wyróżniamy odrębny od wspólników majątek spółki; wspólnicy z tego tytułu posiadają udziały kapitałowe w spółce. Jest to konsekwencją odrębności tego majątku.

Wkłady wspólników w spółce jawnej i udział kapitałowy

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną

Przekształcenie spółki jawnej, czyli wtórny sposób tworzenia spółki jawnej regulują przepisy art. 26 §4 i następne Kodeksu Spółek Handlowych. Mianowicie spółka cywilna może być przekształcona w spółkę jawną. Nie ma już obowiązku przekształcania w przypadku osiągania określonego przychodu w roku obrotowym. Art. 26§4 KSH został zmieniony ustawą z dnia 23 października 2008r. (Dz. U Nr 217 poz. […]

Wpis spółki jawnej do Krajowego Rejestru Sądowego

Jeżeli umowa spółki jawnej została już podpisana, spółka została zawiązana, to należy ją zgłosić do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Nie ma ustawowo określonego terminu na zgłoszenie spółki do rejestru. A zatem jeżeli KSH tego nie określa, to znajdą zastosowanie przepisy ustawy o KRS – art. 22. Wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później […]