Wpisy z ‘spółka komandytowa’

Spółka komandytowa – zarys ogólny

Spółka komandytowa charakteryzuje się tym, że występują w niej dwie różne grupy wspólników o zupełnie odmiennym statusie i do każdej grupy wspólników znajdują zastosowanie odmienne przepisy. Dość istotne znaczenie ma odesłanie z art. 103 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH) do przepisów o spółce jawnej, dlatego że do jednej z grup wspólników – do komplementariuszy te przepisy […]

Spółka komandytowa, a komandytowo akcyjna.

Spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna są osobowymi spółkami prawa handlowego. Charakteryzują się przede wszystkim dużym zaangażowaniem wspólników w prowadzenie spraw spółki, a także wysokim stopniem odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Mając jednak na uwadze fakt, że spółka komandytowo-akcyjna jest spółką hybrydową wielu przedsiębiorców obawiało się przyjąć formę tej spółki dla swojego przedsiębiorstwa. W ostatnim czasie jednak spółka […]

Oznaczenie sumy komandytowej

Suma komandytowa to kwotowy zakres odpowiedzialności komandytariusza.

Zwolnienie komandytariusza z obowiązku wniesienia wkładu

Z wkładami związany jest jeszcze jeden przepis wywołujący pewne kontrowersje, mianowicie przepis art. 108 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH).

Osoba prawna jako komplementariusz

Jeżeli chodzi o samą konstrukcję spółki komandytowej z udziałem komplementariusza będącego osobą prawną, to nie jest to forma rzadka, przy czym znaczna większość tych spółek to spółki z udziałem komplementariusza jako spółki z o.o. To dominująca forma prawna – w 2007 r. było w Polsce zarejestrowanych ponad 1100 spółek komandytowych z udziałem spółki z o.o. […]

Wkłady niedopuszczalne w spółce komandytowej

Trzecia grupa wkładów to wkłady niedopuszczalne.

Wkłady bezwarunkowe i warunkowe wnoszone przez komandytariuszy

Zgodnie z treścią art. 107 Kodeksu Spółek Handlowych, można wyróżnić trzy rodzaje wkładów wnoszonych przez komandytariuszy: a) tzw. wkłady pełne (inaczej bezwarunkowe), b) wkłady warunkowe, c) wkłady niedopuszczalne.

Elementy umowy spółki komandytowej: siedziba, przedmiot działalności, wkłady

1) siedziba spółki, 2) przedmiot działalności, 3) wkłady wspólników.

Firma spółki komandytowej cz. II

Osoba prawna jako komplementariusz Jeżeli chodzi o uczestnictwo osób prawnych w spółce komandytowej, należy pamiętać, że w takim przypadku firma spółki komandytowej będzie zawierała oczywiście firmę komplementariusza, czyli np. „Relaks” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, i na końcu dodatek „spółka komandytowa”. „Spółka komandytowa” to ostatni człon, który wskazuje na formę organizacyjnoprawną spółki, natomiast poprzedzające go dodatki wskazują […]

Firma spółki komandytowej cz. I

Regulację dotyczącą firmy spółki komandytowej zawiera przepis art. 104 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH), który wprowadza kilka zasad: a) firma spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie „spółka komandytowa” (§ 1) b) dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu dodatku „sp.k.” (§ 2) c) ten artykuł reguluje także kwestię uczestnictwa osób prawnych w spółce komandytowej […]