Wpisy z ‘spółka partnerska’

Spółka partnerska i jej cechy

Spółka partnerska jest najmłodszym typem spółki osobowej występującym na gruncie prawa spółek. Jest to spółka, która umożliwia uniknięcie odpowiedzialności za błędy w sztuce, które mogli popełnić partnerzy. Wykształciła się ona w Stanach Zjednoczonych, gdzie głównie firmy prawnicze płaciły kolosalne odszkodowania z tytułu błędnego doradztwa, odpowiedzialność za te błędy ponosili wszyscy, a nie tylko ten partner […]

Reprezentacja w spółce partnerskiej

W przepisach prawa jest określona zasada przy zarządzie wieloosobowym.

Osoby wchodzące w skład zarządu w spółce partnerskiej

Kto może być członkiem zarządu spółki partnerskiej: a) mogą być tylko sami partnerzy b) osoby spoza spółki, osoby trzecie, jak i sami partnerzy c) wyłącznie osoby trzecie.

Zarząd w spółce partnerskiej cz. I

Model zarządzania w spółce partnerskiej Tutaj możliwe jest powołanie zarządu i stosujemy tutaj do powołania zarządu art. 201 do 211 oraz przepisy art. 293 do 300 Kodeksu Spółek Handlowych. Kwestia samego powołania zarządu będzie oczywiście musiała być uregulowana w umowie w umowie. Wskazuje się, że prawo prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania powierza się zarządowi.

Model zarządzania w spółce partnerskiej

Rodzaje odpowiedzialności w spółce partnerskiej

Jest to odpowiedzialność za zobowiązania nie wykonujących wolnego zawodu, czyli te zobowiązani, które nie są związane bezpośrednio ze świadczeniem usług przez partnerów czyli nie związanych z wykonywaniem wolnego zawodu tj. zakup urządzeń, do spółki partnerskiej, maszyn – zaciągnięcie pożyczki kredytu na te cele i tutaj na zasadach ogólnych odpowiada spółka partnerska, oraz odpowiadają wszyscy partnerzy, […]

Rozszerzona odpowiedzialność w spółce partnerskiej

Jeśli chodzi o odpowiedzialność w spółce partnerskiej, to pierwszą podstawową zasadą jest wyłączenie odpowiedzialności partnera za działania względem pozostałych partnerów oraz za zobowiązania powstałe za działania osób zatrudnionych w spółce, którzy pozostawali pod zwierzchnictwem konkretnego partnera – stanowi o tym art. 95 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH).

Postanowienia obligatoryjne umowne w spółce partnerskiej

W umowie spółki partnerskiej poza elementami obligatoryjnymi mogą być tzw. postanowienia obligatoryjne warunkowe. To znaczy, że gdyby pojawiły się pewne przesłanki, to należy je do umowy wprowadzić: – gdyby czas trwaniamiał być ograniczony, to należy to zawrzeć w umowie. – gdyby nastąpiło rozszerzenie odpowiedzialności partnera za zobowiązania innych partnerów, również to też powinno być określone w umowie. […]

Definicja i tworzenie spółki partnerskiej

Definicja spółki partnerskiej została przedstawiona w art. 86 Kodeksu Spółek Handlowych (ksh) Jest to spółka osobowa w ramach której partnerzy wykonują wolny zawód prowadząc przedsiębiorstwo pod własną firmą. Element prowadzenia przedsiębiorstwa tu występuje.

Spółka partnerska – charakterystyka ogólna

Spółka partnerska jest najmłodszym typem spółki osobowej występującym na gruncie prawa spółek. Jest to spółka która umożliwia uniknięcie odpowiedzialności za błędy w sztuce, które mogli popełnić partnerzy. Wykształciła się ona w Stanach Zjednoczonych, gdzie głównie firmy prawnicze płaciły kolosalne odszkodowania z tytułu błędnego doradztwa, odpowiedzialność za te błędy ponosili wszyscy, a nie tylko ten partner, […]