Dla Firm


Serwis www.lex-pol.pl świadczy profesjonalną i rzetelną obsługę podmiotów gospodarczych prowadzoną przez naszych prawników, nie tylko w ramach prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, ale także obsługę spółek cywilnych i spółek handlowych. Nasza oferta jest kierowana głównie do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Przy sporządzaniu porady czy opinii prawnej klient otrzymuje od nas tekst w formacie A4, minimum dwustronicowy, z opisaniem stanu faktycznego, podstawy prawnej (ze szczegółowym podaniem podstawy prawnej oraz orzecznictwa), analizą prawną, wnioskami, w tym wskazówkami co dalszego postępowania w sprawie.

W szczególności oferujemy Państwu następujące usługi:

  • pomoc prawna przy zakładaniu i rejestracji działalności gospodarczej lub spółek, w tym m.in. wszelkie czynności przed sądami czy urzędami z tym związane – już od 300 zł
  • bieżąca obsługa prawna w zakresie działalności prowadzonej przez przedsiębiorców – cena do uzgodnienia
  • sporządzanie i opiniowanie umów, regulaminów bądź innych dokumentów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – od 100 zł
  • udzielanie porad i sporządzanie opinii prawnych – od 80 zł
  • pomoc prawna w windykacji należności – od 70 zł
  • zastępstwo procesowe w postępowaniu przesądowym, sądowym i egzekucyjnym – od 200 zł
  • zastępstwo procesowe przed sądami administracyjnymi i organami administracji – od 200 zł
Wszystkie ceny podane powyżej są cenami brutto.

W zakresie bieżącej obsługi prawnej dla przedsiębiorców oferujemy wykupienie miesięcznego abonamentu na obsługę prawną podmiotu gospodarczego. Cena ta jest ceną ryczałtową i obejmuje wszelką pomoc prawną. Cena waha się w zależności od wielkości i typu podmiotu oraz zakresu i rodzaju prowadzonej działalności, tym niemniej minimalna kwota wynosi 500 zł plus podatek VAT w wysokości 23 %.