E-klient w e-sklepie

Internet stał się tak popularny, iż większość ludzi nie wyobraża sobie życia bez niego. Ułatwia on ludziom funkcjonowanie na wielu płaszczyznach. Jest miejscem poszukiwania informacji i rozrywek, lecz także miejscem szerokiego zestawu usług.

Najpopularniejsze z nich są zakupy, które przez internet dokonuje coraz większa ilość osób. Dotyczy to zarówno zakupów artykułów spozywczych, odzieży, sprzętu rtv i agd itp. Wielu użytkowników internetu nie jest świadoma swoich praw  wynikających z zawarcia umowy na drodze zakupów za pośrednictwem internetu.

Od roku 2002 polscy konsumenci w sklepach internetowych podlegają takim samym prawom jak konsumenci z Unii Europejskiej. Jest to wynikiem uzupełnienia i poszerzenia prawa unijnego. W wyniku tego polski klient może korzystać z szerokiej gamy uprawnień jakie daje mu Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Jeden z najważniejszych zapisów tej ustawy dotyczy możliwości rezygnacji z zakupu w ciągu 10 dni, bez konieczności podania przyczyny i poniesienia dodatkowych kosztów. Prawo to zobowiązuje właściciela sklepu internetowego do poinformowania klienta o możliwości takiej rezygnacji. Ustawa ta mówi między innymi, że:

Jeśli konsument zrezygnuje z zakupu, to umowa pomiędzy nim m a sprzedawcą internetowym uznawana jest za niezawartą, a tym samym konsument jest zwolniony ze wszelkich zobowiązań. Warunkiem takiej sytuacji jest zwrócenie produktu w stanie niezmienionym.

Termin 10-dniowy liczy się od dnia dostarczenia produktu, a w przypadku usługi od dnia zawarcia umowy. Jeśli jednak na stronie sklepu internetowego nie zostały podane informacje o:

  • nazwie i siedzibie sklepu,
  • cenie obejmującej także cło i podatki,
  • zasadach zapłaty,
  • kosztach,
  • terminie i sposobie dostawy,
  • prawie do odstąpienia od umowy w przeciągu 10 dni,
  • miejscu i sposobie składania reklamacji to termin, w którym można zrezygnować z zakupu wydłuża się z 10 dni do TRZECH MIESIĘCY.

Zasada odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni ma jednak pewne wyjątki. Przede wszystkim nie dotyczy inwestycji kapitałowych, ubezpieczeń, czynności bankowych, sprzedaży z licytacji, czyli aukcji internetowych, a także nieruchomości z wyjątkiem najmu.

Prawo odstąpienia od umowy nie obejmuje również w przypadku gdy zawarta umowa dotyczy

  • zakupu artykułów spożywczych,
  • wykonanie w okreslonym terminie usługi dotyczącej zakwaterowania, transportu, rozrywek, gastronomii.
  • zakupu kaset video i audio, płyt CD, programów komputerowych (jeżeli ich opakowanie zostało otwarte)
  • zakupu prenumeraty prasy,
  • usług w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych.

Zawsze jednak, jeśli upłynęło 10 dni od momentu wydania rzeczy, można złożyć reklamację z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową na podstawie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.