Obowiązek wzajemnego wspierania się rodziców i dzieci

Jest to pomoc natury osobistej jak i majątkowej, jak również obowiązek troski w razie choroby. Ten obowiązek istnieje niezależnie od tego czy rodzice są małżeństwem czy też nie.

Jeśli dziecko posiada dochody z własnej pracy lub mieszka u rodziców, to powinno się przyczyniać do pokrywania kosztów utrzymania rodziny.

Jeśli dziecko mieszka u rodziców (niekoniecznie ma dochody) winno pomagać we wspólnym gospodarstwie (tak domowym jak i rolnym), ale oczywiście w sposób adekwatny do swoich uzdolnień.