Oznaczenie sumy komandytowej

Suma komandytowa to kwotowy zakres odpowiedzialności komandytariusza.

Właściwie można powiedzieć, że jest to górna granica odpowiedzialności komandytariusza, ponieważ ponad tą kwotę komandytariusz nie może ponosić odpowiedzialności. Z reguły będzie on ponosił odpowiedzialność niższą, bo i tak musi wnieść jakiś wkład do spółki. Zatem jest to określona suma zapisana w umowie, stanowiąca górną granicę odpowiedzialności komandytariusza. Ona oczywiście musi być oznaczona indywidualnie dla każdego komandytariusza. Nie można więc zamieścić w umowie postanowienia, że jeżeli jest trzech komandytariuszy i mieliby ponosić taką samą odpowiedzialność, to że suma komandytowa komandytariuszy wynosi 10.000 zł. Suma komandytowa musi być indywidualnie oznaczona dla każdego komandytariusza, czyli należałoby w umowie wskazać, że „X odpowiada do 10.000 zł, Y odpowiada do 10.000 zł i Z odpowiada do 10.000 zł”.

Suma komandytowa podlega zgłoszeniu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) indywidualnie dla każdego komandytariusza. W KRS nie wpisuje się żadnej wspólnej sumy komandytowej, tylko indywidualną dla każdego komandytariusza, a zatem jest to zakres odpowiedzialności komandytariusza. Także tutaj zakres odpowiedzialności nie może być symboliczny, bo stanowiłoby to obejście przepisów ustawy.