prawo wekslowe – podstawy cz. 25

– klauzula zastrzeżenie  przedstawienia   do  przyjęcia    –  tzn.,  że weksel  musi  być  przedstawiony  do  przyjęcia   przed  terminem  płatności. Może  być  też  zakaz  przedstawienia  do  przyjęcia, która oznacza, że weksle nie  ma  być  przedstawiony  do  przyjęcia,  tylko   ma  być  przedstawiony   do  zapłaty,
– klauzula –  zwolnienie  od  odpowiedzialności  za  przyjęcie  –  czyli  wystawca  weksla  trasowanego  może  zwolnić  się  od  odpowiedzialności  za  przyjęcie

Protest

Główny dłużnik- to wystawca weksla własnego i trasat weksla trasowanego. Do nich w pierwszej kolejności należy się kierować z żądaniem zapłaty. Gdy osoby te odmawiają zapłaty, należy uzyskać od nich protest. Uzyskanie protestu jest konieczne do dochodzenia roszczeń od dłużników zwrotnych.
Protest jest aktem publicznym, który potwierdza, że płatność weksla nie nastąpiła. Jest dowodem na to, że wierzyciel nie został zaspokojony.
Protest wystawia notariusz, można też go uzyskać na poczcie.

Weksel in blanco nie powinien podlegać protestowi.