Tag: adopcja

Różnica wieku głównym czynnikiem w kwestii starania się o adopcję?

Adopcji może dokonać osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz kwalifikacje osobiste, które świadczą o tym, że będzie należycie wywiązywać się z obowiązku wynikającego z przysposobienia dziecka. (art. 114 ze zn. 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Okazuje się, że bardzo istotną kwestią jeśli chodzi o sprawę adopcji jest różnica wieku między adoptującym oraz Read more…