Tag: alimenty

Zajęcie przez komornika wynagrodzenia

Egzekucja wynagrodzenia jest najczęściej stosowanym sposobem egzekucji, uregulowana jest przepisami stosowanymi przy innych sposobach egzekucji np. egzekucji z wierzytelności, egzekucji z emerytur i rent oraz zasiłków ubezpieczenia społecznego. Zajęcie przez komornika wynagrodzenia umożliwia wierzycielowi w miarę szybkie odzyskanie swojej należności. W rozumieniu przepisów egzekucji z wynagrodzenia wynagrodzenie za pracę jest płatnym okresowo świadczeniem, należnym pracownikowi Read more…

Od czego zależy wysokość alimentów?

Obowiązek świadczenia alimentacyjnego wynika z obowiązku rodziców wobec dzieci, który powstaje w chwili urodzenia się dziecka i wygasa, gdy dziecko się usamodzielni. Polega on na zapewnieniu odpowiedniej egzystencji osobom do tego uprawnionym co przejawia się w dostarczeniu środków utrzymania oraz wychowania. Podstawą obowiązku alimentacyjnego jest niemożność samodzielnego utrzymania się dziecka. Ne tej podstawie Sąd ustala Read more…

Regularne świadczenia na rzecz osób fizycznych, czyli o alimentach słów kilka.

Alimenty to świadczenia (przeważnie finansowe, ale niekoniecznie) składane co określony czas na rzecz osób fizycznych, do których zobowiązane są inne osoby fizyczne.   Zgodnie z prawem obowiązek alimentacyjny może wynikać z: pokrewieństwa, powinowactwa, małżeństwa. Najczęściej spotykaną formą płacenia alimentów są te płacone na dzieci przez jednego z rodziców. Po zakończeniu związku małżeńskiego sąd ustala wysokość Read more…

Skutki prawne rozwodu i separacji.

Rozwód to wyrok sądu orzekający rozpad, zakończenie trwania związku małżeńskiego, na żądanie jednego bądź obojga małżonków. Separacja z kolei, polega jedynie na uchyleniu wspólnoty małżeńskiej. Decyzja o rozwodzie jest bardzo trudna nie tylko z powodu bólu emocjonalnego czy poszkodowania  jednej ze stron. Dlatego też, warto poznać konsekwencje rozwodu i separacji, aby podjąć właściwą decyzję prawną Read more…

Od czego zależy wysokość świadczeń alimentacyjnych?

Alimenty (z łac. alimentum – pokarm, od alere – karmić, żywić) to świadczenia uiszczane na rzecz osoby fizycznej, do których zrealizowania zobowiązania jest inna osoba fizyczna. Świadczenia te mogą wynikać z pokrewieństwa, powinowactwa, lub małżeństwa. Obowiązek alimentacyjny dotyczy w pierwszej kolejności rodziców dziecka. Gdy nie jest to możliwe, świadczenia te przechodzą na dalszych krewnych, dziadków, Read more…

Jakie konsekwencje za niepłacenie alimentów?

Obowiązkiem każdego rodzica jest utrzymywanie dziecka bez względu na sytuacje jaka panuje między małżonkami lub byłymi małżonkami. W niektórych sytuacjach jeden z rodziców zobowiązany jest do płacenia tzw. alimentów na rzecz dziecka. Wysokość alimentów ustala się uwzględniając zarówno potrzeby uprawnionego, w tym przypadku dziecka, jak i sił, zarobków zobowiązanego czyli jednego z rodziców. Dorosły, który Read more…

Charakterystyka ważniejszych elementów wyroku rozwodowego

  Alimenty na współmałżonka – reguluje to art. 60 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (k.r.o.) Tych kwestii można także dochodzić w odrębnym postępowaniu, jednak w rozwodowym wystarczy żądanie (z urzędu sąd tego nie uwzględnia), osobno – trzeba dodatkowy pozew. Małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego (albo nie było orzekania o winie, albo wina obu), jeśli Read more…

Gdy rozważasz nad separacją bądź rozwodem

Między rozwodem a separacją istnieją zasadnicze różnice, tak w przyczynach, jak i skutkach prawnych orzeczenia sądu. W wielu krajach separacja uznawana jest powszechnie jako etap przejściowy między małżeństwem a rozwodem, i jest to warunek konieczny, by uzyskać unieważnienie małżeństwa (w przypadku braku poprawy sytuacji lub niezmienności zdania małżonków). Polskie prawo nie stawia takiego wymogu. Separacja Read more…

Treść wyroku rozwodowego

Co musi zawierać wyrok rozwodowy: 1. Kwestie winy – jeśli zgodne żądanie to nie orzeknie. 2. O władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga – można powierzyć władze jednemu a drugiego ograniczyć do określonych uprawnień i obowiązków. W tym zakresie sąd przejmuje uprawnienia sądu opiekuńczego. Można władzy pozbawić, ograniczyć, zawiesić. W szczególnych wypadkach można pozostawić pełna Read more…

Alimenty

Po łacinie alimentum znaczy żywność. Obecnie poprzez alimenty rozumie się środki utrzymania (w stosunku do dzieci również wychowania) potrzebne do zapewnienia właśnie wyżywienia, ale również odzieży, mieszkania, leczenia, a nawet zaspokojenia potrzeb kulturalnych. W przypadku gdy środki te nie są dostarczane w naturze sąd ustala ich równowartość w pieniądzu. W praktyce więc gdy mówi się Read more…