Tag: aukcja

Aukcja i przetarg jako sposóby zawierania umów

Przetarg i aukcja są szczególnymi sposobami zawierania umów. Generalnie stosowane są w celu zdobycia kontrahenta, który proponuje najlepszą i najkorzystniejszą umowę/ ofertę. Postępowania aukcyjne czy też przetargowe mają charakter wielostronny, gdyż uczestniczy w nich wiele podmiotów, które potencjalnie mogą stać się stroną umowy. Przetarg lub aukcja organizowane są przez osobę zwaną organizatorem. Zadanie to można Read more…