Tag: działalność gospodarcza

Śmierć wspólnika spółki jawnej

Śmierć wspólnika spółki jawnej jest jedną z przyczyn rozwiązania spółki. Nie oznacza to jednak  że   w momencie śmierci wspólnika spółka rozwiązuje się z mocy prawa. Do rozwiązania spółki potrzebne jest wykreślenie jej z rejestru przedsiębiorców. Istnieje jednak możliwość kontynuacji działalności spółki: jeśli  możliwość taka jest przewidziana w umowie spółki jeśli wspólnicy podejmą taką decyzję niezwłocznie Read more…

Kary za sprzedaż alkoholu bez zezwolenia

Aby można było sprzedać alkohol potrzebujemy zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Co w przypadku, gdy go nie mamy? Jeśli sprzedajemy alkohol bez odpowiednich zezwoleń popełniamy przestępstwo, które zagrożone jest grzywną według Kodeksu Karnego. Sąd wymierzy nam wysokość grzywny w stawach dziennych, a nie jednorazowo. Liczba stawek powinna zawierać się między 10 a 360 (art. 33 Kodeksu Read more…

Sprzedaż hurtowa alkoholu i zezwolenie na sprzedaż alkoholu podczas imprezy organizowanej na wolnym powietrzu

Jeśli sprzedajemy alkohol hurtowo musimy mieć na względzie inne zasady, niż obowiązujące podczas sprzedaży detalicznej. Ustawa sprzedaż hurtową definiuje jako zakup napojów alkoholowych w celu dalszej odsprzedaży przedsiębiorcom posiadającym właściwe zezwolenia. Aby uzyskać zezwolenie, należy wypełnić urzędowy formularz. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziemy w rozporządzeniu ministra gospodarki ws. rodzaju dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku Read more…

Koncesja na alkohol, czyli zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Tak naprawdę, aby móc sprzedawać alkohol nie potrzebujemy koncesji, gdyż koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie: 1. poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, 2. wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o Read more…

Ustawa o działalności gospodarczej

Pierwszego lipca weszły w życie nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (SDG) oraz niektórych innych ustaw. Zmienił się również formularz wniosku do rejestracji gospodarczej. W miejsce dotychczasowego EDG – 1 wejdzie CEIDG – 1. Zmiany te mają usprawnić funkcjonowanie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Projekt nowelizacji Rada Ministrów przyjęła 15 lutego. Read more…

Prowadzenie w Polsce firmy zarejstrowanej za granicą

Właściciele firm zarejestrowanych za granicą, mogą prowadzić swoją działalność gospodarczą w Polsce poprzez utworzenie oddziału, przedstawicielstwa lub poprzez czasowe świadczenie usług transgranicznych (wyłącznie dla państw UE, Norwegii, Lichtensteinu, Islandii i Szwajcarii). Otwierając oddział  przedsiębiorca może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego. Ma obowiązek wyznaczyć do oddziału osobę, która będzie reprezentowała firmę. Read more…

Nowelizacja zakazująca handlu dopalaczami

Od pewnego czasu jednym z najbardziej ekscytujących media oraz świat polityki tematów jest kwestia tzw. „dopalaczy”. Od czasu kiedy na początku października tego roku premier Tusk zadecydował o zamknięciu ponad tysiąca punktów sprzedaży dystrybuujących tego rodzaju środki rozpętała się prawdziwa, przede wszystkim medialna, burza. Premier uzasadniał swoją decyzję, twierdząc, iż: „żadne państwo Unii Europejskiej nie Read more…

Wydatki na reklamę jako koszty podatkowe

Zanim zdecydujemy się na skorzystanie z reklamy w firmie warto przyjrzeć się podstawowym uregulowaniom prawa podatkowego, które dotyczą możliwości uznania przez przedsiębiorców wydatków na reklamę za koszty uzyskania przychodów. Obecnie polskie przepisy podatkowe nie definiują reklamy. Z tego względu należy sięgnąć do definicji słownikowej. Zgodnie z nią reklama stanowi każde działanie, które ma na celu Read more…

Elementy obligatoryjne warunkowe statutu spółki akcyjnej

Statut może zawierać także inne elementy – tzw. elementy obligatoryjne warunkowe. Jeśli chcemy skorzystać z pewnych instytucji, to muszą być one zawarte w statucie. Na przykład: – liczba i rodzaj tytułów uczestnictwa w zysku (w spółce akcyjnej są to nie tylko akcje, ale również świadectwa założycielskie czy świadectwa użytkowe – trzeba je wtedy określić w statucie), Read more…

Powołanie organów spółki z o.o.

Zarząd Obligatoryjne w spółce z o.o. jest powołanie zarządu. Zarząd można powołać już w momencie zawierania umowy spółki, co jest zresztą celowe, gdyż od tego momentu zarząd będzie mógł reprezentować spółkę w organizacji. Co więcej, zarząd można powołać w akcie notarialnym, który zawiera umowę spółki. Z reguły taki akt dzieli się na dwie części – część Read more…