Tag: dziedziczenie ustawowe

Prawo spadkowe. Testament i dziedziczenie ustawowe.

Dziedziczenie, czyli przekazanie w spadku majątku, może być zasądzone tytułem stosownego dokumentu, jaki stanowi testament (mamy wówczas do czynienia z dziedziczeniem testamentowym), oraz może być ono regulowane ustawą (dziedziczenie ustawowe). Dziedziczenie testamentowe ma zawsze pierwszeństwo nad dziedziczeniem ustawowym i nie znajduje ono zastosowania tylko w przypadku, gdy testament nie został sporządzony. Najpopularniejszym rodzajem testamentu jest Read more…