Tag: finanse publiczne

Uproszczenie mechanizmu pomocy państwa na ratowanie firmy

Od 20 listopada 2012 r. obowiązuje zmiana rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw z dnia 16 listopada 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1263). Zmiana zakłada głównie, że pomoc udzielona przedsiębiorcy będzie mogła przekroczyć równowartość 10 mln euro, a także że procedura ubiegania się o pożyczkę zostanie znacznie uproszczona. Read more…

Zmiany w rachunkowości dla podmiotów publicznych

16 lutego 2012 r. weszła w życie zmiana rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, Read more…

Karanie za naruszenie dyscypliny finansów publicznych po nowemu

Dnia 11 lutego 2012 r. zaczęła obowiązywać bardzo obszerna zmiana ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz.U. 2011, Nr 240, poz. 1429). Praktycznie została znowelizowana cała ta ustawa. Zmiana wprowadza zaostrzenie zasad wymierzania kar za czyny będące naruszeniem dyscypliny finansów publicznych, a także Read more…