Tag: formy prawa

Rodzaje umów franczyzowych

Istnieje wiele rodzajów umowy franczyzy. Zastanów się, która wychodzi naprzeciw Twoim potrzebom. Franczyza polega na prowadzeniu działalności gospodarczej pod czyjąś, najczęściej znaną marką. Umowa franczyzowa zostaje zawarta pomiędzy firmą, która udziela licencji na działalność gospodarczą pod swoją marką – tzw. franczyzodawcą, a przedsiębiorstwem, które wykupuje prawa do korzystania z danego znaku towarowego – tzw. franczyzobiorcą. Read more…

Ogólne informacje na temat prawa karnego

Prawo karne sensu largo jest to zespół przepisów prawnych normujących kwestie odpowiedzialności karnej człowieka za czyny zabronione pod groźbą kary kryminalnej. Podstawowymi źródłami aktualnie obowiązującego w Polsce pisanego prawa karnego są ustawy: Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, Kodeks karny wykonawczy. Z kolei najważniejszym aktem regulującym prawo karne skarbowe jest ustawa Kodeks karny skarbowy. Prawo karne Read more…