Tag: kary

Kary a środki karne

Obowiązująca ustawa Kodeks Karny w art. 32 zawiera katalog kar, które w Kodeksach Karnych z lat 1932 i 1969 były nazywane „karami zasadniczymi” w odróżnieniu od kar, które nazywano „karami dodatkowymi” przemianowanymi obecnie na „środki karne”. Artykuł ten zawiera enumeratywne wyliczenie obowiązujących kar, stanowiąc: „Karami są: 1) grzywna, 2) ograniczenie wolności, 3) pozbawienie wolności, 4) Read more…

Kara za nielegalny pobór energii elektrycznej

Kradzież energii elektrycznej to wbrew pozorom częsty proceder w polskiej rzeczywistości. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. ( Dz.U. 2006 nr 89 poz. 625 ) prawo energetyczne wymienia trzy sytuacje, kiedy dochodzi do nielegalnego poboru energii: pobór energii bez odpowiedniej umowy, pobór energii z całkowity lub częściowym pominięciem układu pomiarowo- rozliczeniowego       (  np. brak licznika), Read more…

Kary za sprzedaż alkoholu bez zezwolenia

Aby można było sprzedać alkohol potrzebujemy zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Co w przypadku, gdy go nie mamy? Jeśli sprzedajemy alkohol bez odpowiednich zezwoleń popełniamy przestępstwo, które zagrożone jest grzywną według Kodeksu Karnego. Sąd wymierzy nam wysokość grzywny w stawach dziennych, a nie jednorazowo. Liczba stawek powinna zawierać się między 10 a 360 (art. 33 Kodeksu Read more…

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem

Od 13 sierpnia 2011 obowiązują znowelizowane przepisy w kodeksie postępowania cywilnego w sprawie kontaktów rodzica z dzieckiem. Wprowadzone zmiany kładą duży nacisk na uprawnienia rodzica, któremu kontakty z dzieckiem uregulowane przez sąd są utrudniane. Dotychczas sądy stosowały art. 1050 k.p.c. lub 1051 k.p.c., a także art. 5895–5986 k.p.c. które zobowiązywały rodzica do wydania dziecka rodzicowi Read more…

Niestawiennictwo w sądzie

Każdy otrzymujący pismo wzywające osobę w charakterze świadka ma obowiązek wstawienia się na rozprawę w wyznaczonym miejscu oraz czasie. 1. Każda osoba wezwana w charakterze świadka, biegłego lub tłumacza ma obowiązek stawić się we wskazanym czasie i miejscu. W razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa sąd nakłada karę pieniężną. Ponadto sąd w razie potrzeby może zarządzić przymusowe doprowadzenie. Read more…

Wskazanie kierującego pojazdem, podczas wykonanego zdjęcia przez fotoradar

W związku z tym, iż samochód jest na nas zarejestrowany, zdjęcia zrobione przez fotoradar zostaną wysłane na nasz adres. Jeśli to my prowadziliśmy pojazd dostaniemy wezwanie na policję i mandat lub sam mandat za przekroczenie prędkości, który należy zapłacić. Zdarza się jednak tak, że nie zawsze tylko my prowadzimy nasz samochód. Jeśli naszemu pojazdowi zostanie Read more…

Kara za samowolę budowlaną

W obowiązujących aktach prawnych nie odnajdziemy terminu: „samowola budowlana”. Jednak w potocznym języku to właśnie ten termin określa budynki wybudowane w jakimś stopniu nielegalnie. Czy wszystko, co budujemy wymaga zgłoszenia? Aby uzyskać odpowiedź na owe pytanie należy zerknąć do Ustawy o Prawie Budowlanym, gdzie w artykule 29 znajdziemy listę budowli i robót budowlanych, które nie Read more…

Odpowiedzialność karna za nieudzielenie pomocy

Nieudzielenie pomocy osobie znajdującej się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Art. 162 KK § 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub Read more…

Kara za podrobienie podpisu

Podrobienie podpisu to częste przestępstwo np. podrobienie podpisu na umowie sprzedaży, podrobienie podpisu, aby uzyskać kredyt lub podrobienie umowy z operatorem sieci komórkowej. Mimo, że to ktoś za nas podpisał dokumenty, czyli podrobił nasz podpis, oczywiście niezapłacone rachunki zostaną przysłane na nasz adres. Gdzie się udać i jak zgłosić sprawę? Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa Read more…

Nowelizacja ustawy o pijanych rowerzystach

Pijani lub znajdujący się pod wpływem środków odurzających (środek odurzający to już nie tylko narkotyki, ale i dopalacze. Jednym słowem, są to wszystkie specyfiki, które działają odurzająco) rowerzyści są coraz większą bolączką na polskich drogach. Mimo to, 25 lutego 2011 roku nastąpiła nowelizacja kodeksu karnego. Do tej pory pijany bądź odurzony kierowca otrzymywał zakaz prowadzenia Read more…