Tag: Kodeks Cywilny

Zawieranie umów w obcej walucie

Ważną informacją, którą warto wiedzieć tuż przed zbliżającymi się rozgrywkami Euro 2012 jest możliwość zawierania umów w obcej walucie ( np. euro ). Sposobność taka istnieje od 1 stycznia 2009 r., kiedy to nowelizacją kodeksu cywilnego wprowadzono możliwość wykonywania zobowiązań płatniczych także w obcej walucie. Do tego czasu w Polsce obowiązywała zasada posługiwania się wyłącznie Read more…

Formy czynności prawnych

W polskim prawie cywilnym panuje ogólna zasada swobody umów, którą wyraża także swoboda formy w dokonywaniu czynności prawnych ( co do zasady mogą być dokonywane w dowolnej formie ). Ze względu na ochronę podmiotów działających ustawodawca wprowadza szereg wyjątków w tym względzie w postaci szczególnych form czynności prawnych. Wprowadzenie tych wyjątków od ogólnej zasady swobody Read more…

Jaka umowa reguluje franczyzę

Umowa franczyzy zaliczana jest do umów niezdefiniowanych. Chociaż należy ona do obszaru prawa cywilnego, nie jest regulowana przez Kodeks Cywilny. Wzmiankę na temat umów z tej kategorii można znaleźć w art. 353 § 1, który mówi, że „strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się Read more…