Tag: krs

Zmiany w wydawaniu i w opłatach w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

18 maja 2012 r. weszła w życie zmiana rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia z dnia 30 kwietnia 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 499). Monitor odtąd będzie wydawany jedynie w postaci elektronicznej Read more…

Projekt zmian w KRS.

Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym zakłada usprawnienie i ułatwienie pozyskiwania dokumentów wydawanych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego poprzez zapewnienie jednakowej rangi dokumentom wydawanym zarówno drogą elektroniczną, jak też w tradycyjnej formie papierowej oraz upowszechnienie bezpłatnego dostępu do rejestru. Read more…