Tag: małżeńskie ustroje majątkowe

Kwestie wspólne dla małżeńskich ustrojów majątkowych

Przepisy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (KRO), które są niezależne od ustroju majątkowego łączącego małżonków. Są cztery takie przepisy: 1. Art. 27. Oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, Read more…