Tag: mediacja

Mediacja w postępowaniu cywilnym

Mediacja jest jednym ze sposobów rozwiązywania sporów i konfliktów, należy do tak zwanych alternatywnych metod rozpoznawania sporów. Instytucja mediacji pojawiła się najwcześniej w prawie karnym, a dopiero od roku 2005 po nowelizacji w kodeksie postępowania cywilnego. Do najważniejszych cech mediacji należą: dobrowolność, poufność, niejawność, brak sformalizowanego charakteru postępowania, a także bezstronność mediatora.       Read more…