Tag: notariusze

Wyższa opłata za udział w egzaminie notarialnym

Od 1 stycznia 2013 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej za udział w egzaminie notarialnym (Dz.U. 2012, poz. 1478). Podwyższa ono opłatę egzaminacyjną za udział w egzaminie notarialnym do wysokości 80 % minimalnego wynagrodzenia za pracę. Uchylono jednocześnie poprzednie rozporządzenie z 2005 Read more…

Rada izby notarialnej musi już w konkretnym terminie wyznaczyć patrona dla aplikanta notarialnego

29 grudnia 2012 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji aplikacji notarialnej z dnia 19 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1449). Zgodnie z nowelizacją przede wszystkim rada izby notarialnej będzie zobowiązana wyznaczyć dla aplikanta notariusza – patrona nie później niż w terminie 30 dni od dnia dokonania wpisu na listę Read more…