Tag: obrońca

Pomoc prawna z urzędu w postępowaniu cywilnym

W polski prawie cywilnym stronie przysługuje prawo do uzyskania pomocy prawnej z urzędu. Oznacza to, że może ona zgodnie z art. 117 kodeksu postępowania cywilnego wnieść do sądu wniosek o ustanowienie dla niej adwokata lub radcę prawnego. Instytucja ta służy ochronie strony w czasie trwania postępowania sądowego, jeżeli ta z powodu trudnej sytuacji finansowej nie Read more…