Tag: podatek dochodowy

Zmiany w deklaracjach PIT

Z dniem 14 grudnia 2012 r. weszła w życie zmiana rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z dnia 19 listopada 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1331). Zmianie ulegną formularze PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39. Nowe wzory będą mieć zastosowanie Read more…

Podatki dochodowe – ogólnie, rodzaje kumulacji

Instytucje zawarte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej u.p.d.o.f.) oraz podatku dochodowym od osób prawnych (dalej u.p.d.o.p.) są do siebie zbliżone. Wbrew brzmieniu tytułów obu ustaw na ich gruncie nie zawsze mamy do czynienia opodatkowaniem dochodu. Co do zasady dochód to jest przychód pomniejszony o koszty działalności. W związku z powyższym w Read more…

Kumulacja przedmiotowa w podatku dochodowym od osób prawnych

W podatku dochodowym od osób prawnych analogicznie jak w podatku dochodowym od osób fizycznych mamy łączenie dochodów osiąganych przez podatnika. W podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto zasadę, że dochód nalicza się narastająco w stosunku roku, ale nawet jeśliby pojawił się ujemny wynik finansowy, to podmiot ma obowiązek odprowadzić zaliczki na podatek. W związku z powyższym Read more…

Rodzaje kumulacji w podatku dochodowym

Cechą wspólną podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych są 4 rodzaje kumulacji: a) podmiotowa – czyli możliwość łączenia dochodów, b) przedmiotowa – czyli łączenie dochodów z różnych źródeł, ale z pewnymi wyłączeniami. W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych ta kumulacja jest rozwiązaniem niekorzystnym, bo biorąc pod uwagę stawkę progresywną (szczeblowa), przychody z innych Read more…

Kumulacja podmiotowa w podatku dochodowym od osób prawnych – podatkowa grupa kapitałowa

ZAŁOŻENIA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH I W JAKIM SENSIE SĄ ONE ROZBIEŻNE Z PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH. Jeśli chodzi o zasady kumulacji, mamy w podatku dochodowym od osób prawnych zasady analogiczne. Mamy do czynienia z:  kumulacją podmiotową, Została wprowadzona do ustawy w 1996 r., poprzez możliwość zawiązania tzw. podatkowej grupy kapitałowej, która daje Read more…

Szczególne podatki dochodowe

Oprócz u.p.d.o.f., u.p.d.o.p. oraz  u. zryczałt. p.d. , mamy jeszcze trzy podatki dochodowe uregulowane w nieco inny sposób:  wpłatę z zysku do budżetu państwa uregulowaną w ustawie o wpłatach z zysku do budżetu państwa przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa z 1.12.1995r. oraz ustawą o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych z 31.01.1989r. Wprowadzenie tych uregulowań oznaczało opodatkowanie Read more…

Podatek dochodowy od osób prawnych – zasady ogólne

W podatku dochodowym od osób prawnych ustawodawca przyjął zasady zbliżone do podatku dochodowego od osób fizycznych. Jest to ustawa z 15 lutego 1992 r. i można powiedzieć, że decydując się na opodatkowanie dochodów i modyfikując kolejne w tych latach przepisy, ustawodawca dążył do ujednolicenia zasad opodatkowania podatkiem dochodowym, zwłaszcza podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Chociażby utrzymanie Read more…

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podatek dochodowy to obowiązkowe świadczenie uiszczane na rzecz państwa. Jego wysokość zależna jest od poziomu uzyskanych dochodów. Podmiotem opodatkowania – podatnikiem jest tu każda osoba fizyczna osiągająca dochód z wykonywanej pracy bądź działalności gospodarczej. Nieograniczony obowiązek podatkowy dotyczy osób zamieszkujących terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez względu na lokalizację źródła przychodów. W praktyce, dotyczy to osób, które Read more…