Tag: podatek od czynności cywilnoprawnych

Najistotniejsze elementy podatku od czynności cywilnoprawnych

Podatek jest regulowany ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Wcześniej była jedna ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych i o opłacie skarbowej. W 2000 r. zdecydowano, by te świadczenia rozdzielić na dwa odrębne akty. W 2006 r. ustawa została w dosyć istotny sposób zmieniona. Zmiany weszły w życie w Read more…